Over de POV


De POV behartigt de belangen van de collectieve varkenshouderijsector en is de springplank voor versterking van de marktpositie, verdienmodellen en ketensamenwerking.
 

Meer over de POV

Eerste BLK Fair Prijs gepubliceerd

In opdracht van POV heeft Wageningen Economic Research (WEcR) een BLK kostprijsmethode ontwikkeld. Deze zal voortaan iedere 4 weken door WEcR worden opgemaakt. De POV zal deze middels de nieuwsbrief en haar leden-app publiceren.

BLK Fair Prijs Periode 2024-01
Varkens €   2,11
Biggen 25 kg € 69,00
Kg-verrekenprijs €   1,35

 

De huidige afrekening van BLK-varkens voldoet niet. De POV streeft naar een objectieve, onafhankelijk vastgestelde vergoeding voor varkens die in een marktconcept geproduceerd worden, die aansluit bij het perspectief van de varkenshouders. Daarom is een kostprijsmethode ontwikkeld voor varkenshouderij binnen het Beter Leven keurmerk (1 ster). Klik hier voor een toelichting op de kostprijsmethode die WEcR heeft ontwikkeld.
 
BLK Fair Prijs
De POV heeft de prijs tot BLK Fair prijs gedoopt. 'Fair' omdat hier een prima lange termijn inkomen onderdeel is. 'Fair' ook omdat ieder jaar opnieuw wordt herberekend welke investeringen nodig zijn voor het keurmerk. Toekomstige eisen worden dus automatisch in het betreffend jaar meegenomen. Daarbovenop wordt iedere vier weken de voerprijs van de afgelopen maand meegenomen in de prijs. Bij extreme marktomstandigheden kunnen ook andere posten gedurende het jaar opnieuw worden beoordeeld. Dat is de reden dat we in deze periode ook de mestkosten iedere vier weken meenemen. De mestkosten wijken momenteel ver af van het jaarlijkse gemiddelde.
 
Reactie Dierenbescherming
De Dierenbescherming heeft aangegeven positief tegenover de BLK Fair prijs te staan. Vooral het onafhankelijk vastgestelde karakter spreekt daarin aan. POV zal de komende periode met ketenpartners verder praten over een betere bundeling en afspraken voor concepten. POV gaat hiervoor de marktclusters nieuw leven inblazen. Goede afspraken aan de onderhandelingstafels kunnen het best vorm krijgen middels meerpartijenovereenkomsten.

 

 


 

Draag bij aan het voorkomen van Afrikaanse Varkenspest

De POV roept ondernemers en (mede)werkers op om het maximale te doen om te voorkomen dat de Afrikaanse Varkenspest (AVP) ons land bereikt. De keten is zo sterk als de zwakste schakel.

Lees wat u kunt doen

 

Thema's

POV maakt gebruik van cookies.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken en een goede werking van onze website te kunnen garanderen. Wij gebruiken daarnaast ook marketingcookies. Ze geven ons geanonimiseerde informatie waardoor wij onze bezoekers zoveel mogelijk relevante content kunnen tonen. Ook kunnen wij u door het gebruik van marketingcookies advertenties laten zien. Wanneer u op 'doorgaan' klikt, geeft u ons toestemming voor het plaatsen van deze marketingcookies. Meer informatie over het gebruik van cookies door POV kunt u lezen in onze privacyverklaring.