Intacte krulstaarten

Vanuit de EU is de wens om te stoppen met het couperen van varkensstaarten. Simpelweg stoppen is geen optie. Varkens zien de lange krulstaarten van hun hokgenoten als speelgoed en gaan er op kauwen.

Zodra andere varkens gaan bijten in de staarten van hokgenoten is er kans op infectiegevaar en is de gezondheid van de varkens in het geding.
Hoe is het dan mogelijk om varkens te houden met lange staarten? Om deze vraag te beantwoorden is een netwerk van varkenshouders gestart met onderzoek hiernaar. Er is een risicobeoordeling ontwikkeld door Wageningen UR genaamd de welzijnscheck varkens. Hierin wordt bijvoorbeeld aandacht gegeven aan de hoeveelheid leefruimte per varken, voeding en of er voldoende interessant speelmateriaal aanwezig is. Maatregelen die het risico op staartbijten verminderen. De varkenshouders gaan stapsgewijs stoppen met het couperen van staren en  hun kennis en ervaringen met elkaar delen. Een belangrijke ervaring is dat snel ingrijpen wanneer staartbijten toch optreedt, helpt. Varkenshouders die deelnemen aan het netwerk gaan hier kennis op ontwikkelen die toepasbaar is voor de gehele sector.

Lees bij Nieuws artikelen over  de Welzijnscheck varkens én over de toepassing van hokverrijking in de praktijk. 

Lees hier de flyer 'Welzijnscheck maakt welbevinden varkens aantoonbaar'.


Voor elk varken het juiste speelmateriaal

Welk afleidingsmateriaal is geschikt voor welke varkens? De nieuwe brochure Hokverrijking Varkens van Wageningen UR geeft informatie over hokverrijking, welke materiaal is effectief als verrijking en hoe en wanneer kan een varkenshouder de varkens het beste dit materiaal geven?

 

Thema's