Integrale aanpak ‘naar een brandveilige varkenshouderij’

Recent heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) haar onderzoek naar stalbranden gepresenteerd. Daarin staan enkele stevige conclusies: meer regie door de overheid en een jaarlijkse elektrakeuring. De conclusies werden gepresenteerd in de video 'Stalbranden'. 
LTO Nederland en de POV hebben waar mogelijk bijgedragen aan het onderzoek en bekijken welke aanbevelingen uit het onderzoek overgenomen kunnen worden. Begin 2021 werkte POV mee aan een Webinar ‘Preventieve technologie voor brandveilige stallen'. Verder wordt via diverse projecten gewerkt aan technieken om de brandveiligheid te verhogen. POV waarschuwt ervoor om wel te blijven kijken naar het gehele plaatje van het varkensbedrijf; het mag niet zo zijn dat de focus op het één (bijvoorbeeld op brandveiligheid), ergens anders weer tot knelpunten leidt.

Het voorkómen van stalbranden is een belangrijke en maatschappelijke opgave waar de varkenshouderij voor aan de lat staat. Er zijn diverse initiatieven in ontwikkeling. Het ‘ei van Columbus’ is er nog niet, er zijn meerdere wegen die de brandveiligheid in de stal kunnen vergroten.

 

Ambitie

‘De ambitie is om de brandveiligheid op individuele varkensbedrijven op een hoger niveau te brengen en hiermee de kans op het ontstaan van een stalbrand zo klein mogelijk te maken. Daarnaast is het zaak om, als er toch brand uitbreekt, de impact hiervan zo klein mogelijk te houden, met andere woorden het aantal dierlijke slachtoffers tot een minimum te beperken.’

 

Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022

De POV heeft zitting in de werkgroep van het Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022. De focus ligt bij brandveiliger maken van bestaande stallen (gebouwd vóór 1 april 2014) en een brandveiligere bedrijfsvoering door in te zetten op bewustwording. In iets meer dan de helft van alle stalbranden is de oorzaak onbekend. Van belang is dat de oorzaken van stalbranden nog beter in kaart worden gebracht om mogelijk nog gerichter passende maatregelen te treffen. Inmiddels heeft op alle oudere stallen een elektra keuring plaats gevonden, soort van nulmeting. Ongediertebestrijding: hoe kan dit beter geborgd worden op het gebied van brandveiligheid?

Bewustwording, communicatie en preventie zijn sleutelwoorden; een brand die niet ontstaat hoeft niet geblust te worden. 

 

Top 3 mogelijke oorzaken

  1. technische oorzaken met name kortsluiting (mogelijk verband met doorknagen kabels  knaagdieren), oververhitting, zelfontbranding werktuigen;

  2. menselijk handelen (bijvoorbeeld klussen in de stal);

  3. blikseminslag

 

 

Eerdere acties
Het nieuwe actieplan is een vervolg op het eerdere Actieplan Stalbranden 2012-2016. In deze periode zijn onder meer de wettelijke eisen voor nieuwbouw en verbouw van stallen aangescherpt, is het bewustzijn bij veehouders ten aanzien van brandveiligheid vergroot en is de registratie en het onderzoek van stalbranden verbeterd. De inspanningen van afgelopen jaren hebben nog niet geleid tot minder stalbranden en minder dode dieren.

Checklist brandveiligheid

Vul de checklist in en wordt bewust van de mogelijk belangrijkste oorzaken en brandgevaarlijke situaties op jouw bedrijf. Na het invullen van de checklist ontvang je per e-mail nuttige tips om kwetsbare punten binnen jouw bedrijf te verbeteren. VUL DE CHECKLIST IN

Zonnepanelen en brand

Het hebben van zonnepanelen op een stal zijn niet geheel zonder risico. Let er bij het plaatsen op dat zonnepanelen nadat ze zijn gelegd er een onafhankelijke instantie de aanleg keurt. Meer elektra in de stal (door zonnepanelen) kan een groter risico zijn, maar dit hoeft echter niet zo te zijn. Indien het dak van zonnepanelen in brand staat kan er niet zonder meer geblust worden, er blijft vaak stroom op de panelen staan en de brandweer houdt hier afstand van.

Check daarom geregeld door middel van thermografisch onderzoek (bijvoorbeeld in combinatie met de elektrakeuring) om te zien of er ergens gevaarlijke plekken zijn die heet worden.  


Nieuwe brochure van de brandweer
Brandweer Nederland heeft een nieuwe brochure gemaakt met praktische tips om een stal brandveiliger te maken. En hoe het beste gehandeld kan worden bij brand. 

 

Impact van een stalbrand
Het is de nachtmerrie van iedere veehouder maar het overkwam Rudi, Hetty en hun drie kinderen in 2019: een stalbrand waarbij 2600 vleesvarkens omkwamen. Yvon Jaspers gaat naar ze toe en praat over hoe zij hiermee omgaan en vraagt zich ook af hoe zij de toekomst zien.

 

Klik op onderstaande link om de video te bekijken. 

 

Nachtmerrie van iedere veehouder (bron: Onze boerderij)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips plaatsing temperatuurvoeler

 

Tips compartimentering technische ruimte

De meeste technische ruimten zijn opgetrokken uit of steenachtige materialen, of sandwich panelen. Geen situatie is hetzelfde, veel diversiteit. Het plafond bestaat vaak uit houden balken met een vloertje er op, soms van beton.

Advies temperatuurvoeler te plaatsen 30 cm horizontaal aan het plafond in de buurt van risico object(en).Betonnen bunker is qua brandveiligheid de beste optie.Brandwerende verf geeft vertraging overslag brand via kabels en leidingen.

 

 

De muren

Als een muur van de technische ruimte niet brandwerend is, dan is opwaardering mogelijk via brandwerkende bekleding, bijvoorbeeld:

Thema's

POV maakt gebruik van cookies.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken en een goede werking van onze website te kunnen garanderen. Wij gebruiken daarnaast ook marketingcookies. Ze geven ons geanonimiseerde informatie waardoor wij onze bezoekers zoveel mogelijk relevante content kunnen tonen. Ook kunnen wij u door het gebruik van marketingcookies advertenties laten zien. Wanneer u op 'doorgaan' klikt, geeft u ons toestemming voor het plaatsen van deze marketingcookies. Meer informatie over het gebruik van cookies door POV kunt u lezen in onze privacyverklaring.