Voorkom hittestress bij varkens

Het komt steeds vaker voor in Nederland dat de temperaturen in de zomerperiode oplopen tot boven de 27 graden Celsius. Het is dan noodzakelijk om extra aandacht te besteden aan de verzorging van de varkens op de bedrijven en tijdens het transport van varkens. Dit om hittestress te voorkomen.

De POV heeft een Bedrijfsspecifiek hitteprotocol ontwikkeld. Met dit hulpmiddel krijgen varkenshouders in beeld hoe zij hun dieren zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen hittestress op warme dagen

1. Voergift flink lager: het kost productie, maar voorkomt uitval.
2. Meer rust in de stal. Voer minder en op aangepaste tijden, stel handelingen zoveel mogelijk uit.
3. Veel koel water (niet kouder dan 10 tot 15 graden).
4. Maximaal ventileren.
5. Waterverneveling of een coolpad in de luchtinlaat.
6. Ramen isoleren of witkalken; daken witkalken of natspuiten.

Klik hier voor de brochure en download alle tips tegen hittestress.

Transport over korte of lange afstand

Bij voorspelde temperaturen boven de 27 graden Celsius treden de hitteprotocollen voor transport, aanvoer van vleesvarkens op de slachterijen en voor exportcertificering in werking.

Voor lange afstand transport (transporten die langer dan 8 uur duren) gelden specifieke eisen. 


Temperatuurgrens voor lange afstand transporten naar 3­­0 graden

De temperatuurgrens voor veetransporten over lange afstanden staat op 30 graden Celsius. De NVWA geeft geen certificaat meer af voor transporten met een duur van meer dan 8 uur, als op (een deel van) de betreffende route een buitentemperatuur wordt voorspeld van meer dan 30° C.

Deze nieuwe werkwijze kan bij langere perioden van warm weer in met name Frankrijk en Spanje, gevolgen hebben voor de export van biggen naar Spanje. De NVWA kan uitzonderingen toestaan als de aanvrager een reisjournaal kan overleggen waarmee wordt aangetoond dat de temperatuur in de wagen niet boven de 30° C komt, door het transport voornamelijk uit te voeren in de avond, nacht en vroege ochtend en/of vervoer met vrachtwagens met actieve koeling van voldoende capaciteit. Dit eventueel in combinatie met een verlaging van de beladingsgraad.

Reisjournaal
Het advies van de POV aan varkenshouders die varkens exporteren naar Spanje is, om bij perioden van hitte vooraf goed met de exporteur / transporteur te overleggen en te zorgen voor een goed reisjournaal. Vee & Logistiek Nederland en Saveetra hebben informatie beschikbaar over het opstellen van een ‘NVWA-proof’ reisjournaal.

De POV roept de varkenshouders op attent te zijn en op tijd afspraken te maken met transporteur en slachterij over de planning van transport en aanvoer van de varkens op de slachterij en het laten uitvoeren van de exportcertificering door de NVWA.


Bij hitte: extra aandacht voor melden en aanbieden kadavers

De POV vraagt varkenshouders in warme perioden extra zorgvuldig te zijn met het melden en aanbieden van kadavers. Op hun website besteedt Rendac specifiek aandacht aan de werkwijze met betrekking tot het melden, bijmelden en aanbieden van kadavers tijdens de zomerperiode.

Accuraat melden
Bij perioden van hoge temperaturen is het nog belangrijker om de aantallen en/of kilogrammen zo nauwkeurig mogelijk door te geven en gebruik te maken van de optie tot bijmelden. Het VRS-systeem (het 'bandje') geeft de mogelijkheid tot bijmelden, indien er op het moment van melden reeds een melding is gemaakt voor diezelfde dag. Bijmelden kan dus als er, in aansluiting op de melding die al is gemaakt, extra materiaal aangeboden wordt.
Accurate en actuele meldingen helpen Rendac om een efficiënte- en hygiënische ophaling mogelijk te maken. Het helpt in het voorkomen van verstoringen waarbij kadavers later worden opgehaald en ze dus langer aan de weg staan (vaten) of liggen met geuroverlast als gevolg. Met een juiste melding helpt u dus uzelf en uw collega veehouders.

Extra ophaaldagen bij hoge temperaturen
Als de weersomstandigheden erom vragen, haalt Rendac ook op zaterdag kadavers op om onwenselijke situaties te voorkomen. Dit omdat het bederf nu eenmaal sneller gaat bij hogere temperaturen. Of er op zaterdag wordt opgehaald, wordt in de regel door Rendac op donderdagmiddag daarvoor besloten en gecommuniceerd. Dit op basis van de weersvoorspelling die dan geldt. De gemiddelde verwachte temperatuur voor het komende weekend moet hiervoor op dat moment 27°C of hoger zijn. Rendac communiceert dit via de VRS ('het bandje'), de Rendac website, Rendac App, Facebook en Twitter.

Kadavers zorgvuldig aanbieden
Rendac stelt eisen aan het aanbieden van de kadavers. Die zijn bij de aanbieders bekend en zijn er ook op gericht om bij het aanbieden en ophalen zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken naar omwonenden en recreanten.
In de IKB–regelingen voor varkens zijn voorwaarden voor het koelen en aanbieden van kadavers opgenomen. Het is belangrijk dat onder alle omstandigheden de kadavers op een deugdelijke manier worden afgedekt zodat ze niet zichtbaar zijn en geuroverlast wordt voorkomen.

Koelen
Inmiddels maakt bijna de helft van de varkenshouderijbedrijven gebruik van gekoelde en afgesloten containers waaronder koelkelders. De POV vindt dit een goede ontwikkeling en wil overschakeling naar deze systemen verder stimuleren.

Thema's

POV maakt gebruik van cookies.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken en een goede werking van onze website te kunnen garanderen. Wij gebruiken daarnaast ook marketingcookies. Ze geven ons geanonimiseerde informatie waardoor wij onze bezoekers zoveel mogelijk relevante content kunnen tonen. Ook kunnen wij u door het gebruik van marketingcookies advertenties laten zien. Wanneer u op 'doorgaan' klikt, geeft u ons toestemming voor het plaatsen van deze marketingcookies. Meer informatie over het gebruik van cookies door POV kunt u lezen in onze privacyverklaring.