Voorkom hittestress bij varkens

Het komt steeds vaker voor in Nederland dat de temperaturen in de zomerperiode oplopen tot boven de 27 graden Celsius. Het is dan noodzakelijk om extra aandacht te besteden aan de verzorging van de varkens op de bedrijven en tijdens het transport van varkens. Dit om hittestress te voorkomen.

De POV heeft een Bedrijfsspecifiek hitteprotocol ontwikkeld. Met dit hulpmiddel krijgen varkenshouders in beeld hoe zij hun dieren zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen hittestress op warme dagen

1. Voergift flink lager: het kost productie, maar voorkomt uitval.
2. Meer rust in de stal. Voer minder en op aangepaste tijden, stel handelingen zoveel mogelijk uit.
3. Veel koel water (niet kouder dan 10 tot 15 graden).
4. Maximaal ventileren.
5. Waterverneveling of een coolpad in de luchtinlaat.
6. Ramen isoleren of witkalken; daken witkalken of natspuiten.

Klik op de brochure en download alle tips tegen hittestress.

Transport over korte of lange afstand

Bij voorspelde temperaturen boven de 27 graden Celsius treden de hitteprotocollen voor transport, aanvoer van vleesvarkens op de slachterijen en voor exportcertificering in werking. Voor lange afstand transport (transporten die langer dan 8 uur duren) gelden specifieke eisen.

De POV roept de varkenshouders op attent te zijn en op tijd afspraken te maken met transporteur en slachterij over de planning van transport en aanvoer van de varkens op de slachterij en het laten uitvoeren van de exportcertificering door de NVWA.

Omgaan met dode dieren

POV vraagt varkenshouders om tijdens hitteperioden extra aandacht te besteden aan het melden en aanbieden van dode dieren.