Over de POV


De POV behartigt de belangen van de collectieve varkenshouderijsector en is de springplank voor versterking van de marktpositie, verdienmodellen en ketensamenwerking.
 

Meer over de POV

Nieuws

POV kiest voor modernisering boerenbelangenbehartiging

Varkenshouders kozen enkele jaren geleden voor een grondige hervorming van hun belangenbehartiging.

Resultaten POV leden consultatie november 2021

De POV bouwt voort aan de organisatie, aan positie in de markt voor varkenshouders én

Sector promotie

Thema's