Over de POV


De POV behartigt de belangen van de collectieve varkenshouderijsector en is de springplank voor versterking van de marktpositie, verdienmodellen en ketensamenwerking.
 

Meer over de POV

Nieuws

Mestregels: Onhaalbaar, ontwrichtend en onbetaalbaar

De voorgestelde mestregelgeving in het 7e actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn

Stop het lamslaan van economische sectoren

De Plukze-wetgeving was tot nu toe alleen van toepassing op criminelen. Door criminelen kaal

Sector promotie

Thema's