Over de POV


De POV behartigt de belangen van de collectieve varkenshouderijsector en is de springplank voor versterking van de marktpositie, verdienmodellen en ketensamenwerking.
 

Meer over de POV

Nieuws

Oproep voor leveranciers Vion Good Farming Balance

  Vrijdag 15 oktober, heeft POV een bijeenkomst georganiseerd voor een groep leveranciers

Meld je aan voor een GRATIS Voucher voor een welzijnscoach!

Aan de slag met de adviezen van de welzijnscheck om risico op bijtgedrag te verminderen en

Sector promotie

Thema's