Aanpassing lesboekje The Pig Story

Publicatiedatum: 23-03-2021

POV heeft besloten het lesboekje van The Pig Story in overeenstemming te brengen met de Reclamecode. En het opnieuw onder de aandacht te brengen van het publiek.

The Pig Story bracht afgelopen zomer een Informatieboekje Varkenshouderij uit, dat gebruikt kan worden als 'varkensles' op scholen. POV heeft basisscholen geattendeerd op deze 'varkensles' en op de mogelijkheden voor een bezoek aan een varkensbedrijf dat is aangesloten bij de Stichting Boerderijeducatie Nederland.
Varkens in Nood had veel kritiek op het boekje en diende een zeer uitgebreide klacht in bij de Reclamecodecomissie voorzien van 32 bijlagen en een mediacampagne.
De POV heeft besloten het Informatieboekje in overeenstemming te brengen met de Reclamecode, op basis van de uitspraak van het Beroepscollege Reclamecode. Concreet gaat het om de wijziging van vijf zinnen. Een advocaat kijkt momenteel naar de formulering. 

"Veel organisaties brengen lesbrieven uit, geregeld met onjuiste informatie over de land- en tuinbouw. De uitspraak van de Reclamecodecommissie biedt mogelijkheden om dergelijke passages bij deze commissie onder de aandacht te brengen en uitspraak te vragen", aldus POV-voorzitter Linda Janssen. 

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

Stop het lamslaan van economische sectoren

De Plukze-wetgeving was tot nu toe alleen van toepassing op criminelen....

POV: 'kabinet moet snel werk maken van fiscale klimaat- en calamiteitenreserve'

Op 6 mei, publiceerde het ministerie van LNV een rapport over...

POV verzet zich tegen nieuwe saneringsregeling

POV roept op tot eenheid binnen agro

AgriNL, een netwerk van grote spelers in de agrifood, profileerde...