Actualiteiten corona

Continuïteit slachterijen
De POV krijgt veel reacties en signalen over de continuïteit van leveringen aan de varkensslachterijen.
Vanuit de POV hebben we dagelijks contact met de COV en de slachterijen. De slachterijen draaien op 100%. Zorgpunt is wel het voldoende bezet houden van de slachtlijnen met medewerkers en keuringspersoneel. Dit lukt tot nu toe en er liggen noodscenario’s klaar voor situaties dat er op de slachterijen toch tekorten gaan ontstaan aan medewerkers en keuringspersoneel. We zien echter wel dat varkenshouders hun levering naar voren halen en veel varkens opgeven. Het aanbod komt daarmee op 115% in vergelijking met de vorige week. Begrijpelijk dat varkenshouders zo op de marktontwikkelingen inspelen, echter dit extra aanbod kunnen de slachterijen er nu niet bij hebben, zodat een deel van de leveringen wordt doorgeschoven naar de volgende slachtweek.
De POV roept varkenshouders op hier met begrip en respect mee om te gaan en geen negatieve stemming te creëren.
 
Diervoeders
Ondanks het feit dat de voerbedrijven er alles aan doen om de fabrieken voor 100% te laten draaien, zit de capaciteit van personeel, door een hoge uitval door ziekte, bij een aantal diervoederleveranciers aan de grens. Dit kan ertoe leiden dat diervoederleveranciers de keus moeten maken om de productie van ‘op maat voeders’ voor varkensbedrijven te beperken en over te gaan tot levering van standaardvoeders. Wij begrijpen dat varkenshouders hier problemen mee hebben, maar willen vanuit de POV toch oproepen om begrip te tonen en in goed overleg met de leverancier tot oplossingen en afspraken te komen. Het motto is immers dat we gezamenlijk de gevolgen van deze uitzonderlijk coronasituatie moeten proberen op te vangen. Kijk hier voor het corona protocol van Nevedi.  
 
Export mest
Er worden berichten afgegeven dat export van mest belemmerd zou worden. De POV heeft navraag gedaan. Onze conclusie is dat hieraan geen beperkingen worden gesteld op dit moment.

Arbeid en inzet ex-varkenshouders
Neem voor vragen en knelpunten op het punt van arbeidsvoorziening op uw bedrijf (uitval door ziekte) contact op met de werkgeverslijn. Op de website https://werkgeverslijn.nl staat veel informatie.
De POV is ook in overleg om noodscenario’s uit te werken. Een oproep aan ex-varkenshouders om een pool te vormen en in te springen op bedrijven waar dat nodig is, maakt daar onderdeel vanuit.
 
Bescherming en preventie
Voor informatie en vragen over bescherming van uzelf en uw medewerkers en hoe te handelen bij gezondheidsklachten, kunt u terecht bij Stigas.
 
Bedrijfsschade
Zorg ervoor dat extra kosten en schadeposten als gevolg van de coronamaatregelen op bedrijfsniveau goed worden geregistreerd. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan extra kosten voor inhuur van arbeid.

Meld knelpunten en aandachtspunten per email  
via de infolijn van de POV: info@pov.nl