Afrikaanse Varkenspest: Werk bewust en veilig!

Publicatiedatum: 30-09-2020

Nu Afrikaanse Varkenspest ook bij wilde zwijnen in Duitsland is geconstateerd, zit de schrik er behoorlijk in. Hoewel het AVP-virus tot heden nog niet in gehouden varkens is opgedoken, zijn er grote zorgen dat dit wel gaat gebeuren. De gevolgen voor de Duitse varkenshouderijsector zijn nu al sterk voelbaar en in Nederland krijgen we daar een tik van mee.

Het is menens. Wij met zijn allen, U, ondernemers en (mede)werkers in de sector in Nederland, moeten het maximale doen om te voorkomen dat het virus ons land bereikt. En mocht het toch binnenkomen in Nederland, dan moeten we er samen voor zorgen dat het snel wordt ontdekt en zich niet verder verspreidt.

We doen hierbij als POV en Vee&Logistiek Nederland dan ook een gezamenlijke oproep aan alle varkenshouders en hun medewerkers, en alle veetransporteurs en hun chauffeurs:

1. Neem uw verantwoordelijkheid: werk 100% bioveilig, leef de preventieve maatregelen die onder meer zijn opgenomen in de IKB-eisen en protocollen strikt na.

2. Besef waar eventuele gevaarlijke ‘lekken’ zitten en dicht ze. U heeft zelf grotendeels de sleutel in handen om de Nederlandse varkensketen vrij te houden van AVP!

Oproep aan veetransporteurs en chauffeurs:   

3. Mijd volledig de kern- en beschermingsgebieden die in het buitenland zijn ingesteld rondom de gevonden AVP-positieve gevallen: rijd er niet naar toe met dieren, haal er geen dieren vandaan, en rijd er ook niet doorheen. Vermijd voorlopig zoveel mogelijk de deelstaten Brandenburg en Saksen. Kom daar niet tenzij strikt noodzakelijk.

4. Bent u toch met een veetransportwagen in de deelstaten Brandenburg of Saksen geweest en komt u terug in Nederland, voer dan een extra R&O van het transportmiddel uit op een erkende R&O plaats, zo spoedig mogelijk na binnenkomst in Nederland. Houd de wagen een paar dagen in ‘quarantaine’ voordat u weer dieren gaat laden op een varkensbedrijf in Nederland.

Deze oproep geldt ook voor de risicogebieden in Polen en andere Oost-Europese landen waar AVP heerst bij wilde zwijnen en varkensbedrijven.

5. Houd u aan de wettelijk verplichte dubbele R&O na terugkomst uit een risicoland. Ook al bent u na het aandoen van een risicoland in andere (EU) landen geweest.

6. Voer altijd direct na lossen van de dieren ter plaatse een volledige, goede R&O uit voor u de openbare weg opgaat.

7. Ga alleen met volledig en correct gereinigde en ontsmette veewagens naar een bedrijf om dieren te laden.

8. Zorg voor correcte en volledige R&O-registratie bij alle veewagens. De veehouders zullen u erom vragen.

9. Kom niet in de varkensbedrijven bij laden en lossen.

10. Neem op de bedrijven waar u komt maximale hygiënemaatregelen in acht, houd u aan de regels en protocollen van de varkenshouders, verzamelcentra en slachterijen.

Oproep aan varkenshouders en medewerkers:

11. Laat uitsluitend mensen op uw bedrijf toe die er noodzakelijk en beroepsmatig moeten zijn.

12. Controleer nauwkeurig of de veewagens die op uw bedrijf komen laden goed gereinigd en ontsmet zijn. Als u de indruk heeft dat dit niet op orde is, stuur de wagen weg.

13. Vraag en controleer het R&O-boekje, en check of na bezoek aan een risicoland of risicoregio (Brandenburg, Saksen) er een extra R&O in Nederland heeft plaatsgevonden. 

14. Zorg ervoor dat alle erfbetreders de hygiënemaatregelen in acht nemen.

15. Zorg ervoor dat de R&O-voorzieningen en -middelen op uw bedrijf zodanig in orde zijn, dat een veewagen na lossen van de dieren uw bedrijf goed gereinigd en ontsmet kan verlaten. Zie hiervoor de flyer op de website van Vee&Logistiek Nederland en POV. 

16. Neem nog eens goed de IKB-eisen, uw eigen bedrijfsprotocollen en werkwijzen met betrekking tot biosecurity door. Doe dit desgewenst samen met uw dierenarts. Spoor de ‘lekken’ op en dicht ze.

Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen we er samen voor zorgen dat we AVP en andere bedreigende dierziekten buiten de deur houden!

 

Dit is een gezamenlijk bericht van Vee&Logistiek Nederland en de POV.

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

Douche award voor varkensbedrijf met de schoonste douche

De POV lanceert de Douche award om het belang van strenge...

POV verzet zich tegen nieuwe saneringsregeling

Update 8 juli: Vragen en antwoorden over Afrikaanse Varkenspest

Er zijn afgelopen week verschillende vragen binnengekomen over de...

POV wil hamburgers bakken voor 'vega' studenten TU Delft

De Universiteit van Delft meldde te gaan starten met een vega-kantine....