Coppens en Van den Broek gekozen in Dagelijkse Bestuur POV

Publicatiedatum: 24-11-2020

Ron Coppens en Cees van den Broek zijn 23 november verkozen in het Dagelijkse Bestuur van de POV. Dat gebeurde tijdens de Algemene Ledenvergadering. Vanwege de coronamaatregelen werd de ALV online gehouden, tijdens de vergadering werd online gestemd over 12 vraagstukken. Alle vraagstukken konden bij het overgrote deel van de leden op instemming rekenen.

De ALV werd rechtstreeks uitgezonden vanuit de studie van Nieuwe Oogst. Tijdens de vergadering konden leden digitaal stemmen en rechtstreeks reageren via de chatfunctie. De techniek functioneerde vlekkeloos.  

Coppens en Van den Broek in het bestuur

Ron Coppens en Cees van den Broek werden gekozen in het Dagelijkse Bestuur van de POV. Mark Vossen werd herkozen voor een tweede bestuurstermijn. Alle drie werden gekozen met overgrote meerderheid van stemmen.

Ron Coppens komt uit de periferie van de varkenshouderij en werkt momenteel als verkoopmanager bij Agrifirm. Cees van den Broek heeft met zijn vrouw een deels gesloten varkenshouderij in Oud Gastel. De heren volgen Bart Verhees en Alfred van Lenthe op. Verhees nam tijdens de ALV afscheid van het Dagelijkse Bestuur, Van Lenthe vertrok afgelopen voorjaar naar de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij, waarvan hij directeur werd.

Financiën en jaarwerkplan goedgekeurd

Grote instemming kregen ook de financiële stukken 2019 en de begroting en het jaarwerkplan 2021. Speerpunten in 2021 worden onder andere: robuuster overheidsbeleid, verbreden marktinformatie en benchmarks, bevorderen voldoende slachtcapaciteit, verbeteren informatiepositie (Joindata), Roadmap Afrikaanse Varkenspest, praktische regelingen voor stalinnovatie, positionering varken als kringloopdier, onderzoeksagenda, sector PR en vleespromotie.

Marktmonitor

Vice-voorzitter Eric Stiphout presenteerde een nieuwtje voor de leden: er is hard gewerkt aan een productiemonitor die de marktsituatie gaat voorspellen, deze is inmiddels zo goed als klaar. De monitor kijkt wanneer er in de markt ophopingen en onderbezettingen ontstaan. De monitor voorspelt dat de biggenmarkt vanaf februari gaat aantrekken. Voor vleesvarkens komt er vanaf april verlichting. De marktvooruitzichten zullen in de loop van volgend jaar verbeteren. 

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

Samenwerking POV en LTO, stand van zaken

Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen LTO en POV hangt...

Onuitvoerbare wetswijziging verbetert dierenwelzijn niet

De Tweede Kamer stemde dinsdag in met een onuitvoerbare wijziging...

Stop het lamslaan van economische sectoren

De Plukze-wetgeving was tot nu toe alleen van toepassing op criminelen....

Theoretisch mestbeleid houdt weinig rekening met praktische uitvoerbaarheid