'Eerst goede afspraken met boeren, alvorens hun gebied te hervormen'

Publicatiedatum: 18-01-2022

POV (varkenshouderij), NMV (melkveehouderij), NVP (pluimveehouderij) en NAV (akkerbouw) hebben de nieuwe ministers Staghouwer en Van der Wal gevraagd éérst goede afspraken te maken met boerenorganisaties, alvorens uitvoering te gaan geven aan grootschalige herinrichting van het platteland. Vandaag werd een brief gestuurd naar beide bewindspersonen.

Inhoud van de brief

Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) willen eerst helderheid over de plannen en goede afspraken met u maken, alvorens uitwerking wordt gegeven aan het Regeerakkoord. Het nieuwe Regeerakkoord en de grote stapel stikstofrapporten van 2021 hebben op het platteland allerminst duidelijkheid gebracht. Integendeel, deze zorgen voor grote onzekerheid en veel onrust bij onze boerengezinnen.

Nieuwe werkelijkheid

Met het verschijnen van het Regeerakkoord is er een nieuwe werkelijkheid ontstaan: een versnelling van de natuur- en stikstofambities van 2035 naar 2030. Bij het Regeerakkoord was er de aankondiging van ‘niet vrijblijvende gesprekken’ met boeren als vrijwilligheid onvoldoende oplevert. Daarnaast de beschikbaarstelling van 25 miljard euro voor de uitkoop van bedrijven, aankoop van gronden, innovaties e.d. Gelet op de beschikbare bedragen lijkt het kabinet af te koersen op de opkoop van duizenden veehouderijbedrijven en meer dan 100.000 hectare landbouwgrond.

Eerste afspraken maken

Het kabinet kiest voor een gebiedsgerichte aanpak, waarin provincies het voortouw krijgen. Die zullen ongetwijfeld gaan werken met ‘gebiedscommissies’ in allerlei varianten. Gelet op het Regeerakkoord en de zeer ingrijpende gevolgen die daaruit voortvloeien voor de agrarische sector en het platteland, vinden wij dat er éérst op landelijk niveau afspraken met ons moeten worden gemaakt. Er moeten vooraf heldere afspraken worden gemaakt over:

  • de randvoorwaarden voor die gebiedsprocessen;
  • de zorgvuldigheid en onafhankelijkheid bij de ecologische analyses, die nu overigens nog niet wordt toegepast;
  • zeggenschap, rechtszekerheid (o.a. PAS melders en vergunningen) en rechtsbescherming voor boeren.

POV, NMV, NVP en NAV zijn bereid constructief aan overleggen deel te nemen en daarmee draagvlak onder boeren te vergroten. Maar instappen in processen met grote belangen en bedragen, die niet met landelijk afgesproken waarborgen zijn omgeven, leidt niet tot vruchtbare samenwerking. 

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

Storing I&R VVL database

Sinds gisterochtend is er een storing bij De I&R VVL database....

POV-voorzitter schrijft persoonlijke brief aan Tjeerd de Groot (D66)

POV-voorzitter Linda Verriet heeft een persoonlijke brief gestuurd...

Update 8 juli: Vragen en antwoorden over Afrikaanse Varkenspest

Er zijn afgelopen week verschillende vragen binnengekomen over de...

Kabinet haalt opnieuw uit naar landbouw, met extreme NVWA-tarieven

Het kabinet voert op 1 januari aanstaande eenzijdig een lastenverzwaring...

POV maakt gebruik van cookies.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken en een goede werking van onze website te kunnen garanderen. Wij gebruiken daarnaast ook marketingcookies. Ze geven ons geanonimiseerde informatie waardoor wij onze bezoekers zoveel mogelijk relevante content kunnen tonen. Ook kunnen wij u door het gebruik van marketingcookies advertenties laten zien. Wanneer u op 'doorgaan' klikt, geeft u ons toestemming voor het plaatsen van deze marketingcookies. Meer informatie over het gebruik van cookies door POV kunt u lezen in onze privacyverklaring.