Eindelijk oplossing voor stagnerende diertransporten

Publicatiedatum: 24-12-2021

De afgelopen periode is er veel onduidelijkheid ontstaan over de beoordeling van de transportwaardigheid van vee. De POV, Vee & Logistiek Nederland, Saveetra en COV hebben een noodkreet geuit bij de NVWA en het ministerie van LNV. Naar aanleiding van deze noodkreet heeft er intensief overleg plaatsgevonden met NVWA en het ministerie van LNV. ​ 

Het doel van deze gesprekken waren:

 • Duidelijkheid verkrijgen voor veehouder en transporteur over dieren welke transportwaardig zijn voor export en binnenlands vervoer.
 • Uniformiteit in de beoordeling van transportwaardigheid van vee door de keuringsdierenartsen van de NVWA.
 • Extra zorg en aandacht definiëren voor die dieren die transportwaardig zijn maar wel een (kleine / cosmetische) bemerking hebben.
 • Duidelijkheid en overeenstemming over wat we verstaan onder boete-waardige overtredingen in het kader van de Europese Transportverordening.
 • In deze gesprekken hebben we afspraken gemaakt over de periode van nu tot 1 maart 2022 en de periode na 1 maart.

De volgende afspraken zijn gemaakt met de sectoren en NVWA:

 1. Advies om ‘oranje’ dieren met een kleine/cosmetische bemerking te markeren en gezamenlijk in een compartiment te vervoeren. Zie mijnpov voor verdere uitleg en welke dieren dit zijn.
 2. Transporteurs zijn verzocht om de ‘oranje’ dieren gewoon mee te nemen.
 3. De NVWA zal het moment van toepassen van het interventiebeleid voor het niet vervoeren van dieren onder voorwaarden (oranje dieren) aanpassen en dit per 1 maart 2022 laten ingaan, in plaats van per 1 januari 2022.
 4. De partijen gaan in overleg om voor 1 maart 2022 tot een werkwijze te komen voor de oranje dieren (vleesvarkens, slachtzeugen en slachtbiggen) voor vervoer binnenland en export vanuit stal of verzamelcentrum. Per 1 maart moet een werkwijze voor deze dieren zijn vastgesteld en worden uitgevoerd.
 5. De NVWA heeft toegezegd dat overtredingen met betrekking tot het niet vervoeren onder voorwaarden van oranje dieren in de periode van 1 november 2021 tot 1 maart 2022 niet meegeteld worden als herhaalde overtreding indien van toepassing.
 6. De NVWA heeft verzocht in de communicatie duidelijk te maken dat de NVWA tot 1 maart 2022 voor de oranje categorie dieren alleen zal waarschuwen en geen boete zal opleggen, ook niet bij herhaling. Er is een mogelijkheid dat men een waarschuwingsbrief ontvangt vanuit de NVWA; deze waarschuwingsbrief heeft geen gevolgen en zal niet ‘gestapeld’ of ‘gearchiveerd’ worden of dergelijke.
 7. Uiteraard mogen niet-transportwaardige ‘rode’ dieren NIET vervoerd worden zoals al jaren het geval is. Hierop handhaaft de NVWA wel.

In de vervolggesprekken die in januari gaan plaatsvinden worden de volgende onderwerpen besproken: 

 • De categorie-indeling (A, B, C en D) van overtredingen, dus type en zwaarte.
  • het boetebeleid. Dit wordt door sectorpartijen als niet proportioneel beschouwd; evalueren en indien mogelijk voor 1 maart aanpassen zodat rekening wordt gehouden met alle stakeholders.
  • hoe veehouders de verantwoordelijkheid kunnen dragen voor dieren die niet voldoen aan de afspraken/het protocol ‘oranje’ dieren vanaf 1 maart 2022.
 • De transporteurs die een waarschuwingsbrief hebben ontvangen voor verscherpt toezicht krijgen deze week een rectificatie/verduidelijkende brief van de NVWA.
 • In het voorjaar van 2022 wordt het boetestelsel uit de Wet dieren geëvalueerd. De sectorpartijen worden hierbij betrokken om onevenredige gevolgen van dit beleid aan de orde te stellen.

Conclusie:

Er is sprake geweest van een goed en constructief gesprek. Met bovenstaande afspraken is er voor de korte termijn (tot 1 maart 2022) tijd gecreëerd en daarmee rust. De komende maanden zullen de organisaties aan de slag om voor de periode na 1 maart 2022 duidelijkheid te hebben.

Oproep:

De oproep van de gezamenlijke brancheorganisaties is:

 • Om dieren die transportwaardig zijn maar een (kleine) bemerking hebben, de zogenoemde oranje categorie, zorgvuldig te vervoeren:
  • De dieren worden gemarkeerd.
  • De dieren worden genoteerd op formulier of VKI- formulier zoals nu ook het geval is.
  • De dieren mogen gezamenlijk in een compartiment geladen worden.
 • Niet transportwaardige - ‘rode’- dieren mogen te allen tijde niet vervoerd worden.

Ervaart u problemen bij het vervoer van ‘oranje’ dieren (bijv. transporteur weigert deze mee te nemen)? Stuur een foto van betreffende dier(en) naar info@pov.nl. Ook andere signalen omtrent bovenstaande vernemen wij graag van onze leden.

In de komende maanden wordt u nader geïnformeerd over de afspraken vanaf 1 maart 2022. 

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

Nieuw Hitteprotocol diervervoer 23 t/m 25 augustus 2022

Vanaf vandaag dinsdag 23 augustus tot en met donderdag 25...

POV roept op tot eenheid binnen agro

AgriNL, een netwerk van grote spelers in de agrifood, profileerde...

Hitteprotocol van kracht vanaf vrijdag 18 augustus

Vanaf vrijdag 18 augustus wordt volgens de KNMI App in De Bilt...

Bas Baas vlogt voor The Pig Story

De vlogger Bas Baas is razend populair bij de jeugd. Hij...

POV maakt gebruik van cookies.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken en een goede werking van onze website te kunnen garanderen. Wij gebruiken daarnaast ook marketingcookies. Ze geven ons geanonimiseerde informatie waardoor wij onze bezoekers zoveel mogelijk relevante content kunnen tonen. Ook kunnen wij u door het gebruik van marketingcookies advertenties laten zien. Wanneer u op 'doorgaan' klikt, geeft u ons toestemming voor het plaatsen van deze marketingcookies. Meer informatie over het gebruik van cookies door POV kunt u lezen in onze privacyverklaring.