Extern salderen maakt stikstofchaos groter

Publicatiedatum: 11-09-2020

Agrarische partijen in Noord-Brabant (ZLTO, BAJK, POV, NVP en Agractie) zijn tegen het voornemen van de provincie Noord-Brabant om per 15 september 2020 externe saldering van stikstofemissies mogelijk te maken. Ongecontroleerde verkoop van stikstofruimte betekent een groot risico voor de toekomst van veel agrarische ondernemers en de sector als geheel.

Problematiek PAS-melders nog steeds niet opgelost

Het gaat hier om ondernemers die onder de PAS-wetgeving geen vergunning nodig hadden. Sinds het wegvallen van de PAS, verkeren zij in een illegale situatie. De landbouworganisaties blijven erop hameren dat deze problematiek eerst wordt opgelost. In Noord-Brabant gaat dit om circa 600 bedrijven waarvan zo’n 500 agrarische.

Deugdelijk registratiesysteem ontbreekt

Doordat een deugdelijk stikstofregistratiesysteem ontbreekt, zal er stikstof ‘weglekken’ uit de modelberekeningen. Dit komt doordat het rekenmodel de exacte stikstofuitstoot respectievelijk stikstofneerslag op een locatie niet in beeld heeft. De vergunningen zijn niet gekoppeld aan de stikstofmodellen. Hierdoor zal de stikstofreductie veel groter zijn dan de 30 procent die de provincie beoogt. De ondernemers zijn deze ruimte kwijt.

Wild west-praktijken

POV vreest wild west-praktijken: grote multinationals kunnen de agrarische sector met veel geld leegkopen. Hierdoor wordt stikstofruimte onbetaalbaar voor agrarisch ondernemer die hun bedrijf willen ontwikkelen. Het gevolg is een leegloop van het Brabantse platteland. POV is mede hierom tegen de uitwisseling van NH3 (ammoniak) naar NOx (stikstofoxiden). 

POV: 'Extern salderen niet toestaan'

POV roept het Brabants provinciebestuur nogmaals op om het besluit tot extern salderen te herzien en dringt er bij andere provincies op aan om de Brabantse lijn niet te volgen. 

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

POV wil hamburgers bakken voor 'vega' studenten TU Delft

De Universiteit van Delft meldde te gaan starten met een vega-kantine....

POV schrikt van correspondentie LNV en Landsadvocaat over onteigenen boeren

POV heeft via een WOB-procedure alle correspondentie opgevraagd...

Eindelijk oplossing voor stagnerende diertransporten

De afgelopen periode is er veel onduidelijkheid ontstaan over...

Coronacrisis aangrijpen voor anti-vlees campagnes geeft geen pas

Diverse groeperingen en individuen grijpen zelfs de huidige,...