Gebruik antibiotica bij varkens stabiel

Publicatiedatum: 08-06-2021

De jaarlijkse rapportage van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) is deze week gepubliceerd. Sinds 2009 is het antibioticumgebruik in de varkenssector flink gedaald en de laatste jaren is het gebruik stabiel, gemiddeld rond de 8-9 dierdagdoseringen.

Bij de zeugen/biggen en vleesvarkens is het gemiddelde gebruik het laagst (3,6 DDDAf respectievelijk 3,5 DDDAf in 2020) en bij de speenbiggen het hoogst (20,5 DDDAf, dit is een lichte stijging ten opzichte van 2019). Het gebruik van colistine, dat wordt ingezet bij de behandeling van infecties veroorzaakt door E. coli, stijgt sinds 2018 en is ook in 2020 gestegen. Colistine is een belangrijk antibioticum voor humaan gebruik en het is dan ook belangrijk om te blijven werken aan een verantwoorde inzet hiervan.

Benchmarkwaarden
De SDa noemt het gebruik bij zeugen/biggen en vleesvarkens laag en daar zijn we trots op! Voor deze categorieën zijn er dan ook benchmarkwaarden voor aanvaardbaar gebruik vastgesteld, die voorlopig niet zullen veranderen. De SDa gaat uit van een ‘aanvaardbaar gebruik’ omdat het houden van dieren altijd gepaard zal gaan met een beperkt gebruik van antibiotica. Zieke dieren moeten behandeld kunnen worden. Bij speenbiggen is het gebruik hoger en hiervoor is een voorlopige benchmarkwaarde afgegeven, die eind volgend jaar geëvalueerd zal worden. Voor deze categorie geldt dat er relatief veel bedrijven zijn met een hoog gebruik, maar zeer laag gebruik komt ook regelmatig voor. In 2019 heeft de POV ervoor gepleit de nieuwe benchmarkwaarden gefaseerd in te voeren. Hier is door het ministerie van LNV gehoor aan gegeven, wat heeft geleid tot de planning zoals weergegeven in tabel 1 en 2.

Tabel 1. Signalerings- en actiewaarde zeugen/biggen en vleesvarkens

Jaar 

Signaleringswaarde (oranje)

Actiewaarde (rood) 

2020 

 --

 7

2021 

 --

 5

Tabel 2. Signalerings- en actiewaarde speenbiggen

Jaar 

Signaleringswaarde (oranje)

Actiewaarde (rood) 

2020 

 20

30

2021 

 --

20


Toewerken naar een ‘aanvaardbaar gebruik
1. Voor alle diercategorieën geldt dat de aandacht uit zal gaan naar de (structureel) hooggebruikende bedrijven. Begin dit jaar zijn we gestart met het plan van aanpak. We verwachten hier de komende jaren de eerste resultaten van te zien.
2. Dit jaar nog zal gestart worden met de uitvoering van een plan van aanpak om het colistinegebruik te reduceren. Dit zullen we samen met de dierenartsen doen. De komende maanden zullen we hier meer over melden, houd de nieuwsbrief dus goed in de gaten!

We zijn blij dat we de juiste weg zijn ingeslagen met bovengenoemde plannen van aanpak, die goed aansluiten bij de adviezen van de SDa. Benieuwd naar het antibioticumgebruik op uw eigen bedrijf? Bekijk dan uw gegevens in de antibioticadatabank van uw IKB-organisatie (InfoVarken of IKB Nederland varkens).

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

POV kan zich vinden in zienswijze 'jonge dieren' van Raad voor Dierenaangelegenheden

POV blij dat Reclame Code Commissie zich ook uitspreekt over juistheid schoolboeken basisonderwijs

POV vraagt leden zoveel mogelijk bezwaar te maken tegen initiatiefwet 'slachttaks'

Hitteprotocol diervervoer verlengd tot en met 16 augustus

Morgen, dinsdag 16 augustus, wordt er volgens de voorspelling...