Nieuwe Wet oneerlijke handelspraktijken

Publicatiedatum: 10-12-2021

Per 1 november 2021 is de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen werkzaam. Per 15 april 2022 moeten ook alle bestaande contracten voldoen aan de nieuwe wet. De Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen geldt alleen als de leverancier een relatief kleine partij is ten opzichte van zijn afnemer. Onder (voedsel)leveranciers vallen: boeren, tuinders, vissers maar ook andere leveranciers van landbouw- en voedingsproducten zoals vleesverwerkers, zuivelfabrieken, sierteeltproducenten en groothandelaren die leveren aan detailhandel. Afnemers zijn bijvoorbeeld inkopers en supermarkten.

Wat is strikt verboden per 1 november 2021?

 • Late betalingen aan leveranciers (na 30 dagen voor bederfelijke producten en na 60 dagen voor niet-bederfelijke producten)
 • Last-minute annuleringen door afnemers
 • Eenzijdige wijzigingen of wijzigingen met terugwerkende kracht in contracten en voorwaarden
 • Het dwingen van de leverancier om te betalen voor de verspilling van producten
 • Het weigeren van schriftelijke contracten
 • De leverancier laten betalen voor:
  • Zaken die geen verband houden met de verkoop van de producten
  • Bederf en verlies als de producten al in eigendom zijn van de afnemer
  • Onderzoek naar klachten van klanten
 • Het verkrijgen/gebruiken en/of openbaar maken van bedrijfsgevoelige informatie van de leverancier
 • (Dreigen met) vergeldingsacties (bijvoorbeeld de-listing, geen actie-aanbiedingen, geen communicatie of vernieuwingen)

 

Verboden, tenzij samen vooraf duidelijk in contract vastgelegd:

 • Het verwijderen en/of retourneren van onverkochte producten aan de leverancier zonder betaling voor die producten.
 • Het vragen van vergoedingen voor:
  • De kosten voor opslag, opname in het assortiment, etc.
  • De kosten van promotie zoals marketing, reclame of uitstalling in winkels;
  • De kortingen op de producten uit promotieacties;
  • De kosten van het personeel voor de inrichting van de ruimten waar de producten van de leverancier worden gebruikt.

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

Stop het lamslaan van economische sectoren

De Plukze-wetgeving was tot nu toe alleen van toepassing op criminelen....

Theoretisch mestbeleid houdt weinig rekening met praktische uitvoerbaarheid

Verdiepingssessies ‘Stal van de Toekomst’ voor de varkenshouderij

  Ben jij de varkenshouder van de toekomst uit Oost-Nederland?...

Duitse aanpak bepalend voor gevolgen Afrikaanse Varkenspest