POV: 'Brabant maak een pas op de plaats voor de hele veehouderij'

Publicatiedatum: 07-11-2022

POV heeft kennis genomen van de brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (GS), van vorige week. Deze wil vergunningen voor emissiearme koeienstallen voorlopig niet meer in behandeling nemen. POV is van mening dat er voor de gehele veehouderij een ‘pas op de plaats’ gemaakt moet worden: 'Rechtsgelijkheid voor alle sectoren'. 2024 is onhaalbaar.


Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver: “Wij geloven in innovatie als het gaat om emissies van stallen voor een gezonde leefomgeving. Uiteraard hebben we wel zekerheid nodig dat de huisvestingsystemen ook doen wat ze beloven. Het is zeer wel mogelijk dat ze dat doen, maar dat kan op dit moment onvoldoende worden onderbouwd volgens de Raad van State. Het ministerie van LNV zal duidelijkheid moeten geven of de Rav-systematiek voldoende zekerheid geeft bij de vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming. Tot dan maken we een pas op de plaats voor de vergunningverlening van alle huisvestingsystemen voor melkveehouderijen.”
De onzekerheden rondom stikstof, de jurisprudentie en wijzigingen in Aerius hebben effecten op bijna alle Wnb-vergunningverleningstrajecten. Ook andere procedures kunnen hierdoor vertraging oplopen.

Pas op de plaats
Volgens het Brabantse stallenbesluit moeten veehouders met verouderde stallen vóór 1 april 2023 een vergunning voor aanpassing volgens de RAV-systematiek (overzicht van erkende technieken) aanvragen en die negen maanden later daadwerkelijk uitgevoerd hebben. In de varkenshouderij zijn veel van deze emissiearme stallen nog in ontwikkeling en de meeste behalen nog geen 85% ammoniakreductie. Daarmee wordt er door de Provincie Brabant gestuurd op de keuze van een luchtwasser, welke wel 85% kan behalen.
Er werd 6 september jl. door de Provincie aangegeven: “De huidige emissie-eisen zijn op dit moment niet haalbaar met de brongerichte technieken bij de varkenshouderij. End of pipe technieken zijn goed inzetbaar en behalen zeer hoge ammoniak emmissiereducties”.

Het kan nu niet zo zijn dat varkenshouders wel aan de deadline worden gehouden van het stallenbesluit. Ook voor deze ondernemers moet een 'de pas op de plaats' gelden. Zorg voor rechtsgelijkheid! Het stallenbesluit is an sich al lastig haalbaar gelet op de lange doorlooptijden van vergunningverlening en financiering, maar nu met deze beslissing lijkt 2024 überhaupt onhaalbaar. 

 

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

Biosecurity op het bedrijf en PRRS-vrije uitstroom van biggen

Vermeerderingsbedrijven kunnen binnen een jaar biggen afleveren...

Vleesvarkens niet lichter afleveren bij stijgende voerprijs

De voerprijzen stijgen en dat roept de vraag op of het interessant...

POV lanceert Welzijnscheck 2.0   

De Welzijnscheck voor varkens, die vorig jaar juli beschikbaar...

POV: 'kabinet moet snel werk maken van fiscale klimaat- en calamiteitenreserve'

Op 6 mei, publiceerde het ministerie van LNV een rapport over...

POV maakt gebruik van cookies.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken en een goede werking van onze website te kunnen garanderen. Wij gebruiken daarnaast ook marketingcookies. Ze geven ons geanonimiseerde informatie waardoor wij onze bezoekers zoveel mogelijk relevante content kunnen tonen. Ook kunnen wij u door het gebruik van marketingcookies advertenties laten zien. Wanneer u op 'doorgaan' klikt, geeft u ons toestemming voor het plaatsen van deze marketingcookies. Meer informatie over het gebruik van cookies door POV kunt u lezen in onze privacyverklaring.