POV: 'kabinet moet snel werk maken van fiscale klimaat- en calamiteitenreserve'

Publicatiedatum: 13-05-2021

Op 6 mei, publiceerde het ministerie van LNV een rapport over de ‘fiscale klimaat- en calamiteitenreserve. Het rapport, opgesteld naar aanleiding van de motie Geurts (CDA), bevestigt dat de fiscale klimaat- en calamiteitenreserve een waardevol instrument is en de financiële weerbaarheid van agrarische ondernemers kan versterken. LTO Nederland en POV roepen het kabinet en de politiek dan ook op snel werk te maken van de fiscale klimaat- en calamiteitenreserve.
 
“Ondernemers hebben steeds meer te maken grote financiële tegenslagen als gevolg van calamiteiten”, zegt Eric Douma, portefeuillehouder Ondernemerschap en Onderwijs van LTO Nederland. “Extreme droogte, forse wateroverlast, dierziekten, marktverstoringen, beleidsveranderingen of nu de coronacrisis, zorgen voor heftige inkomensschommelingen. De fiscale klimaat- en calamiteitenreserve biedt de oplossing om de inkomensschommelingen te dempen en vergroot ook de financiële weerbaarheid. Twee vliegen in één klap.”

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

Theoretisch mestbeleid houdt weinig rekening met praktische uitvoerbaarheid

Hitteprotocol, hoe zit het ook alweer?

  De zomer staat voor de deur, hoe zit het ook alweer...

Onuitvoerbare wetswijziging verbetert dierenwelzijn niet

De Tweede Kamer stemde dinsdag in met een onuitvoerbare wijziging...

Samenwerking POV en LTO, stand van zaken

Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen LTO en POV hangt...