POV: 'kabinet moet snel werk maken van fiscale klimaat- en calamiteitenreserve'

Publicatiedatum: 13-05-2021

Op 6 mei, publiceerde het ministerie van LNV een rapport over de ‘fiscale klimaat- en calamiteitenreserve. Het rapport, opgesteld naar aanleiding van de motie Geurts (CDA), bevestigt dat de fiscale klimaat- en calamiteitenreserve een waardevol instrument is en de financiële weerbaarheid van agrarische ondernemers kan versterken. LTO Nederland en POV roepen het kabinet en de politiek dan ook op snel werk te maken van de fiscale klimaat- en calamiteitenreserve.
 
“Ondernemers hebben steeds meer te maken grote financiële tegenslagen als gevolg van calamiteiten”, zegt Eric Douma, portefeuillehouder Ondernemerschap en Onderwijs van LTO Nederland. “Extreme droogte, forse wateroverlast, dierziekten, marktverstoringen, beleidsveranderingen of nu de coronacrisis, zorgen voor heftige inkomensschommelingen. De fiscale klimaat- en calamiteitenreserve biedt de oplossing om de inkomensschommelingen te dempen en vergroot ook de financiële weerbaarheid. Twee vliegen in één klap.”

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

College van Bestuur Universiteit Twente: 'Bedenkelijk gedrag bij persbericht zoönosen'

Een wetenschapper van Universiteit Twente wordt bedenkelijk gedrag...

Nieuwe uniformeringsafspraken vooral belangrijk voor groeitabellen vleesvarkens

Voor het eerst in 10 jaar zijn de uniformeringsafspraken varkenshouderij...

Varkenshouders vragen Jumbo en Van Loon om opheldering import varkensvlees

POV heeft Jumbo en Van Loon Group vragen gesteld over het varkensvlees...

Oproep voor leveranciers Vion Good Farming Balance

Vrijdag 15 oktober, heeft POV een bijeenkomst georganiseerd voor...