POV kiest voor modernisering boerenbelangenbehartiging

Publicatiedatum: 02-12-2021

Varkenshouders kozen enkele jaren geleden voor een grondige hervorming van hun belangenbehartiging. Weg met de versnippering, boer aan het roer, kracht in plaats van macht. Die modernisering werpt al enkele jaren zijn vruchten af. Het draagvlak voor de POV groeit en maar liefst 98 procent van de POV-leden wil door op de ingeslagen weg. Deze vorm van boerenbelangenbehartiging heeft draagvlak en werkt!

Onder voorzitterschap van Linda Verriet werd de hernieuwde structuur in de afgelopen drie jaar verder uitgebouwd en verstevigd. De grondige hervorming heeft ervoor gezorgd dat er een einde kwam aan ledenverlies door ongenoegens over de belangenbehartiging. Ook het vertrouwen in de belangenbehartiging groeide weer. Dat het ledenvertrouwen groot is, werd afgelopen week onderstreept tijdens de herverkiezing van Verriet als voorzitter. 99 procent van de leden koos haar voor een tweede termijn. Verder zit ook de waardering van de maatschappij voor de varkenssector weer in de lift, bleek recent uit onderzoek van Wageningen UR.

Welke vernieuwingen heeft de varkenssector doorgevoerd?

  1. Varkenshouders hebben zelf een einde gemaakt aan de versnippering in de belangenbehartiging. Zij richtten samen de POV, Één Varkensgeluid, op.
  2. Bij de POV bepalen de boeren zelf de koers van hun organisatie, in plaats van het bestuur. Alle leden hebben inspraak. Het bestuur zorgt voor uitvoering en het vasthouden aan de gekozen koers.
  3. Andere boerenorganisaties zijn medestanders in de belangenbehartiging (samenwerken en elkaar versterken) in plaats van concurrenten.  
  4. Platte organisatiestructuur en korte lijnen. De organisatie is zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar.
  5. De communicatie wordt opgepakt met zoveel mogelijk leden en andere organisaties. Creëren van betrokkenheid en samen elkaars boodschappen versterken.

98 procent van de leden staat achter de nieuwe koers, blijkt uit de ledenpeiling van november 2021. Nagenoeg alle leden vinden dat de POV een zelfstandige organisatie moet blijven, regie moet houden, met een eigen cultuur, structuur, bestuur en eigen besluitvorming. Leden willen ook dat er wordt samengewerkt met andere organisaties, ‘samen zijn we groter en sterker’. Doordat de POV doet wat de leden willen, is het draagvlak voor de organisatie en het vertrouwen in de voorzitter groot.

Samenwerkingsovereenkomst LTO

In de besprekingen met LTO over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst zijn de wensen van de POV-leden een voorwaarde. “Onze leden vragen om een belangenbehartiging, die aansluit bij deze moderne tijd. De hervorming van de belangenbehartiging ging destijds niet vanzelf, maar dankzij de inzet van veel varkenshouders is het gelukt de structuur te moderniseren. Daar plukken wij nu de vruchten van”, zegt Linda Verriet. “Ook in de samenwerking met LTO houden wij vast aan de koers die onze leden willen. Uit onze ledenpeiling blijkt dat een groot deel van de leden de samenwerking met LTO wil voortzetten, zeker waar het gaat om de regionale belangenbehartiging. Maar niet zonder meer, wel in lijn met onze eigen POV koers.” Een moderne belangenbehartiging vraagt bijvoorbeeld dat de organisatie dichtbij haar leden staat, effectief is en laagdrempelig benaderbaar. Daarnaast willen leden meebeslissen over de diensten die geleverd worden voor hun contributie. En dat die diensten inzichtelijk zijn op de factuur met herkenbare afzender. "Als leden af willen van bepaalde diensten, bepalen zij dat, niet wij als bestuur."

POV wil graag de brede discussie voeren in Nederland over de agrarische belangenbehartiging. "Het aantal boeren krimpt, hun ‘gewicht’ in de samenleving neemt af. Het wordt dus steeds belangrijker dat boeren zich blijven verenigingen en vertegenwoordigen door belangenbehartigers. Dat lukt alleen als de boer zelf aan het roer staat, we scherp zijn op kosten en een belangenbehartiger uitvoert wat hij/zij wil." 

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

Uitkomsten nieuw burgeronderzoek gepresenteerd bij aftrap 'Nederland Vleesland'

De vleessector gaf op 1 september 2022 de aftrap voor de maatschappelijke...

Hitteprotocol diervervoer verlengd tot en met 16 augustus

Morgen, dinsdag 16 augustus, wordt er volgens de voorspelling...

Kennissessie 5 oktober: Zeugen klaar stomen voor soepel werpproces en optimale biestproductie

Meld je aan: https://www.varkens.nl/Kraamstal-Belang-van-eerste-levensdagen-biggen Linda...

Update Transportwaardigheid export

Afgelopen weken heeft de POV gezamenlijk met Vee en logistiek...