POV, NVP en Vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP dienen klacht in bij Commissie Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Twente

Publicatiedatum: 19-03-2021

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Vakgroep Pluimveehouderij van LTO Nederland/NOP en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouderij (NVP) hebben een klacht ingediend bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit Twente. De Universiteit Twente heeft op 8 januari 2021 een persbericht naar buiten gebracht, waarin stevige conclusies worden getrokken over het ontstaan van zoönosen in de intensieve veehouderij en de perceptie van Nederlanders daaromtrent, terwijl het onderzoek niet is afgerond en gepubliceerd. Dit is in strijd met de wetenschappelijke integriteit die universiteiten behoren na te streven.

POV, NVP en Vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP vinden dat de Universiteit Twente met het uitbrengen van het persbericht “Meer risico op zoönose in Nederland dan we denken”, in strijd heeft gehandeld met de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Er worden in het persbericht stevige conclusies getrokken door deze universiteit, die verder niet worden onderbouwd. De met het persbericht naar buiten gebrachte “conclusies” stellen varkens- en pluimveehouders in een kwaad daglicht. Het feit dat het onderzoek niet is afgerond en gepubliceerd brengt met zich mee dat POV, NVP en Vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP de inhoud ervan niet kunnen lezen, toetsen en desgewenst ter discussie stellen.

De klacht

Het eerste onderdeel van de klacht luidt, dat het persbericht ten onrechte gewag maakt van een onderzoek dat nog niet is afgerond en gepubliceerd. Het tweede onderdeel van de klacht luidt dat de groep(en) geïnterviewden niet als representatief kan/kunnen worden aangemerkt. Er zou een grote groep Nederlanders zijn ondervraagd. In werkelijkheid ging het om een groep van 167 personen, waaronder relatief veel studenten van de universiteit zelf en vrouwen.

Ook kon de universiteit niet onderbouwen dat zoönosen ontstaan in de intensieve veehouderij. Algemeen bekend is dat de ziekteverwekkers afkomstig zijn uit de wilde fauna.

Bovenstaande zaak werd aan het licht gebracht door Stichting Agrifacts (STAF), die het persbericht van de Universiteit Twente op feiten wilde toetsen en daarvoor de onderbouwing opvroeg. De universiteit leverde die ook na lang doorvragen onvoldoende aan.  

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

Gebruik antibiotica bij varkens stabiel

De jaarlijkse rapportage van de Autoriteit Diergeneesmiddelen...

Brancheorganisaties verwijzen idee vleesbelasting naar prullenbak

Een belasting op vleesproducten zoals door een aantal politieke...

Afspraken over fiscale gevolgen subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Het kabinet heeft ruim €455 miljoen euro uitgetrokken...

Bas Baas vlogt voor The Pig Story

De vlogger Bas Baas is razend populair bij de jeugd. Hij...