POV roept op tot eenheid binnen agro

Publicatiedatum: 13-10-2021

AgriNL, een netwerk van grote spelers in de agrifood, profileerde zich gisteren in de media met een ‘oplossing’ voor maatschappelijke vraagstukken. Boeren worden keer op keer OVERVALLEN met plannen over hun bedrijven. Een dergelijke maatschappelijk niet verantwoorde handelwijze zien wij helaas geregeld bij activistische organisaties en politici. Maar dat partijen uit onze agrarische gelederen ook kiezen voor de VERRASSINGS-tactiek, daarover zijn wij ontstemd.

Verschillende van de organisaties die het pamflet hebben ondertekend, spreken wij vaak. Zij hebben ons niets verteld over dit onaangename ‘cadeau’.

POV streeft naar samenwerking, elkaar versterken, opkomen voor elkaar. De landbouw vormen wij samen. Een actieplan dat buiten ons om wordt gesmeed, past daar niet in. POV heeft met ketenpartners en overheid samengewerkt aan het Actieprogramma Vitalisering Varkenshouderij. Met hierin de lijnen voor milieu, dierwelzijn en -gezondheid, economie, voor de periode tot 2030. Hieraan wordt sinds enkele jaren uitvoering gegeven. Wij hebben geen tweede plan nodig, dat het huidige in de wielen rijdt.

POV verzoekt boerenorganisaties en ketenpartijen open naar elkaar te zijn en zoveel mogelijk samen op te trekken. Samen zijn wij sterk genoeg om voldoende tegenwicht te kunnen bieden.   

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

KDV DEELNEMERS: MELD JE AAN!

Deze week vond een bijeenkomst van het marktcluster KDV plaats....

€ 750 miljoen voor stikstofinnovatie in plaats van saneren

Theoretisch mestbeleid houdt weinig rekening met praktische uitvoerbaarheid

Resultaten Onderzoeksagenda Varkenshouderij 2017 - 2020

In de Onderzoeksagenda Varkenshouderij 2017 - 2020 zijn thema’s...