POV schrikt van correspondentie LNV en Landsadvocaat over onteigenen boeren

Publicatiedatum: 19-01-2022

POV heeft via een WOB-procedure alle correspondentie opgevraagd tussen het ministerie van LNV en Landsadvocaat Pels Rijcken over het intrekken van boerenvergunningen vanwege de stikstofcrisis. In september kwamen berichten naar buiten dat de Landsadvocaat zou adviseren de boerenvergunningen in te trekken. De berichten leidden tot veel ophef en ongerustheid, waarna deze werden genuanceerd door partijen. POV wilde weten wat er werkelijk gaande was. En welke opdracht de minister van landbouw had gegeven aan de Landsadvocaat. Daarom werd alle correspondentie tussen beide partijen middels een WOB-procedure opgevraagd.

De stukken werden onlangs afgeleverd bij de POV. POV is geschrokken van de inhoud. Uit de stukken blijkt dat de Landsadvocaat een pleidooi houdt voor het intrekken van de vergunning van zogenaamde piekbelasters. Er staat: "Met name bij grote piekbelasters in en direct rondom Natura 2000-gebieden is intrekking op grond van artikel 5.4, 2e lid van de Wet Natuurbescherming zeker mogelijk en juridisch houdbaar. Met intrekking kan snel een effectief resultaat worden bereikt (minder depositie)." Volgens de Landsadvocaat is een snelle en effectieve verlaging van de depositie door middel van het intrekken van vergunningen evident noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de Vogel- en Habitatrichtlijn. 

Veel niet openbaar gemaakt

Veruit de meeste correspondentie tussen ministerie LNV en Landsadvocaat is niet openbaar gemaakt. POV wil dat deze stukken ook in de openbaarheid komen en bereidt verdere juridische stappen voor. 

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

Gebruik antibiotica bij varkens stabiel

De jaarlijkse rapportage van de Autoriteit Diergeneesmiddelen...

Aanpassing lesboekje The Pig Story

POV heeft besloten het lesboekje van The Pig Story in overeenstemming...

POV blij dat Reclame Code Commissie zich ook uitspreekt over juistheid schoolboeken basisonderwijs

Transportwaardigheid Update

Afgelopen week zijn er weer meerdere berichten gekomen over transportwaardigheid...