POV verzet zich tegen nieuwe saneringsregeling

Publicatiedatum: 03-11-2020

POV verzet zich tegen nieuwe saneringsregeling

03-11-2020

 

Hierbij wil ik namens POV een noodoproep doen: POV verzet zich tegen de nieuwe saneringsregeling van boerenbedrijven, de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijen (LBV). De LBV lijkt als doel te hebben: het verminderen van de hoeveelheid vee onder het mom van ‘minder stikstof en dus goed voor de natuur’. Door de Warme Saneringsregeling die nu al loopt, krimpt de varkenssector al met 10 procent; wat POV betreft heeft de varkenshouderij hiermee al een grote bijdrage geleverd aan natuurherstel. Een totale uitverkoop van de sector moet worden voorkomen.

Sinds 1990 heeft de varkenshouderij 81 procent ammoniak gereduceerd, het aandeel van de varkenshouderij in de totale stikstofuitstoot is dan ook klein. Het lijkt erop dat voor verdere reductie van ammoniak en stikstof weer eerst gekeken wordt naar de varkenshouderij: de natuur wordt daar niet wijzer van. Nu de sector met de lopende saneringsregeling zo’n 10 procent zal krimpen, is het zaak dat er een nieuw evenwicht komt. Omdat er veel vleesvarkensbedrijven stoppen, hebben de bedrijven die zich richten op biggen het bijvoorbeeld moeilijk: zij kunnen de biggen niet meer kwijt. Bij een dergelijke forse afname van bedrijven is het nodig om te zorgen voor een nieuw evenwicht in de markt. Hiervoor is tijd en stabiliteit in regelgeving nodig.

Meer winst met innovaties

Het stikstofbeleid lijkt een streep te zetten door het innovatieve Actieprogramma dat de varkenshouderij samen met onder andere het ministerie heeft opgesteld: het Actieprogramma Vitalisering Varkenshouderij. Door de uitvoering van dit programma werkt de varkenshouderij aan verduurzaming van de sector met sterke bedrijven, minder emissies en een eerlijk verdienmodel. Door dit programma uit te voeren haalt de varkenshouderij haar doelen ook in de toekomst. De varkenshouderij heeft een overheid nodig die daarbij ondersteunt. Maar door de stroom aan nieuwe stoppersregelingen krijgt de sector deze kans niet. Er gaat veel tijd, energie en geld naar uitkopen van bedrijven in plaats van innovatie, en dat willen wij een halt toeroepen.

POV vindt dat een beëindigingsregeling aan een aantal voorwaarden moet voldoen die nu niet genoemd worden.  Er moeten duidelijke doelen gesteld worden die gekoppeld zijn aan de te behalen Kritische Depositie Waarde in kwetsbare natuurgebieden. Het simpelweg opkopen van dierrechten dient dit doel niet. Sterker nog, wij willen dierrechten kunnen behouden (we krimpen immers al fors) voor toekomst voor varkensbedrijven in Nederland. Daarnaast valt met innovaties veel meer reductie van stikstof te bereiken (inzet van nieuwe technieken) dan door het verminderen van vee. Ondernemers die willen stoppen hebben bovendien ook stikstofruimte nodig om wat anders te kunnen gaan doen. De regeling moet daarin voorzien.

Doelgericht

In combinatie met het ‘beroepsverbod’ dat in de conceptregeling is opgenomen zullen alleen ondernemers die al tegen de pensioengerechtigde leeftijd lopen, gebruik maken van de regeling. Voor anderen is de regeling niet interessant: overschakelen naar een ander soort bedrijf in de landbouw is immers niet mogelijk. Bovendien kan de ondernemer beter zelf zijn stikstofruimte en dierrechten verkopen. De overheid biedt namelijk helemaal niets voor de stikstofruimte die aan het bedrijf vergund is.

POV roept het ministerie dan ook wederom op om de regeling zuiver te houden: gericht op minder depositie op kwetsbare natuur en alleen daar inzetten waar een significant effect wordt bereikt. Het overige geld kan beter ingezet worden voor het Actieprogramma om de varkenshouderij verder te verduurzamen! De minister heeft haar steun voor dit Actieprogramma uitgesproken maar POV ziet daar in te weinig terug.

 

 

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

Onuitvoerbare wetswijziging verbetert dierenwelzijn niet

De Tweede Kamer stemde dinsdag in met een onuitvoerbare wijziging...

POV vraagt leden zoveel mogelijk bezwaar te maken tegen initiatiefwet 'slachttaks'

28 juni online Startbijeenkomst 'Stal van de Toekomst'

Op maandag 28 juni 19:30u nodigen Keten Duurzaam...

News

Het Braziliaanse JBS, ’s werelds grootste vleesbedrijf,...