Regeerakkoord roept grote vraagtekens op

Publicatiedatum: 20-12-2021

POV heeft kennis genomen van het vandaag gepresenteerde Regeerakkoord. 271 dagen deden VVD, D66, CDA en Christen Unie erover om met een plan te komen. Het plan wat nu gepresenteerd is, roept heel veel vragen op. Hoge ambities, onhaalbare doelen en een grote zak geld. Het is nog onduidelijk wat daadwerkelijk de plannen zijn voor de ondersteuning van bedrijfsontwikkeling in de varkenshouderij.

Het Regeerakkoord staat vol met termen als verbinding, transitie en natuurontwikkeling. Vooral het laatste lijkt de kapstok voor invulling van de landbouwparagraaf. De al bekende onhaalbare doelen voor klimaat en stikstof, worden verder naar voren gehaald. 7,4 miljard wordt er uitgetrokken voor opkopen van boerenbedrijven. De verdeling over sectoren en de precieze doelstelling is nog onbekend. Wij zijn benieuwd naar de verdere onderbouwing en de effectiviteit van inzet van deze middelen. Opkoop lijkt een doel op zich in het gepresenteerde akkoord. En termen als ‘vrijwillig, maar niet vrijblijvend’, maken ons waakzaam.

Vage begrippen
Er wordt 25 miljard vrijgemaakt voor een transitiefonds. Wat dit betekent, wordt echter niet verder uitgewerkt. Termen als landschapsgrond, extensivering, etc doen vermoeden dat dit geld vooral gebruikt gaat worden voor stimuleren van biologische en extensieve landbouw. Meer grond voor minder productie dus. Hierbij wordt compleet voorbij gegaan aan de marktvraag, de concurrentiepositie en internationale markt. Daarbij wordt niet gekeken naar de oplossing die juist de intensieve en efficiënte landbouw en veehouderij in handen heeft.
 
Ruimte voor onze sector
Al met al roept het Regeerakkoord, waar we lang naar uitgekeken hebben, veel grote vragen op. Wij vinden het jammer dat er niet gekozen is voor een heel andere koers: meer integraal, op basis van realistische en haalbare doelen, gericht op stimuleren van ondernemerschap, doelenbeleid en voorschriften, en behoud van sterke bedrijven en agroketens. Wij gaan ons er verder in verdiepen en blijven met het ministerie in overleg om ruimte te houden voor ontwikkeling van de varkenshouderij in Nederland. Ruimte die recht doet aan onze innovatieve, schone bedrijven, die zich dagelijks inzetten voor gezond, veilig en betaalbaar voedsel.

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

Samenwerking POV en LTO, stand van zaken

Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen LTO en POV hangt...

De varkenshouderij van morgen!

De varkenshouderij van morgen! Dat is het thema van de zesde...

E-herkenning niveau 3 via We-ID

E-Herkenning is een middel dat alle boeren van Nederland nodig...

POV blij dat Reclame Code Commissie zich ook uitspreekt over juistheid schoolboeken basisonderwijs