Stop het lamslaan van economische sectoren

Publicatiedatum: 14-09-2021

De Plukze-wetgeving was tot nu toe alleen van toepassing op criminelen. Door criminelen kaal te plukken, ondervinden zij geen voordeel van hun misdaden. Binnenkort vallen ook boeren onder de Plukze-wetgeving. Vanochtend brachten media naar buiten dat Landsadvocaat Pels Rijcken boeren hun vergunning wil afpakken, om zo de stikstofproblematiek snel en goedkoop te kunnen oplossen. Maar welke misdaad hebben boeren begaan? Wat rechtvaardigt het afnemen van hun bezit (de vergunning)?

Wij zien helaas al langer dat de wetgeving in Nederland voor economische sectoren geen maatschappelijke aangelegenheid meer is, die door volksvertegenwoordigers wordt gemaakt en gecontroleerd. Rechters en advocaten hebben deze taak overgenomen, aangejaagd door NGO’s.

Olievlek van ongekende omvang

POV constateert dat Nederland afstevent op een grote catastrofe, wanneer economische bedrijven zo gemakkelijk kaalgeplukt kunnen worden. Nu zijn het de boeren en stikstof. De olievlek van ongewenste bedrijven zal zich snel verspreiden naar andere economische sectoren en andere problematieken, zoals CO2. Nederland is bezig haar economie met bijbehorende werkgelegenheid op grotere schaal te ruimen. Echter:

De overheid vergeet welke partijen in Nederland de belastingen bijeenbrengen, waar wij ons land van bekostigen.

De overheid vergeet dat de Nederlandse economie onmogelijk kan draaien op alleen overheid gefinancierde instellingen en NGO’s.

De overheid vergeet dat boeren zorgen voor de eerste levensbehoefte: gezond en veilig voedsel voor iedereen.

Hoe kon het zover komen?

De overheid heeft een moeras aan milieuwetgeving gecreëerd, waar zijzelf steeds dieper in wegzakt. Saillant detail: advocatenkantoor Pels Rijcken, die de overheid hierbij behulpzaam is, blijkt jarenlang te hebben gefraudeerd. Enkele weken geleden kwam Pels Rijcken hier zelf mee naar buiten, nadat zij dit onmogelijk onder de pet kon houden. Het zou de overheid sieren wanneer zij hier consequenties aan zou verbinden.

Hoe komen we hieruit?

De Nederlandse overheid zou er goed doen de Europese Commissie met spoed te vragen orde op zaken te stellen. De Europese Commissie stelt dat beleid haalbaar moet zijn, en voorzien van een deugdelijke kosten/baten-afweging. Nederland kijkt niet naar de kosten, noch naar de baten. POV roept alle economische sectoren op in actie te komen.

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

Laatste nieuws AVP Nedersaksen - Emsbüren

Op 2 juli 2022 is op een zeugenbedrijf in Emsbüren, Duitsland,...

Eindelijk oplossing voor stagnerende diertransporten

De afgelopen periode is er veel onduidelijkheid ontstaan over...

Interventies bij Van Loon en VION zijn 'mes in rug' varkenshouders

Gisteren informeerden zowel Vion als Van Loon hun leveranciers...

Gebruik antibiotica bij varkens stabiel

De jaarlijkse rapportage van de Autoriteit Diergeneesmiddelen...