Theoretisch mestbeleid houdt weinig rekening met praktische uitvoerbaarheid

Publicatiedatum: 10-09-2020

Op 8 september presenteerde de minister haar visie op het toekomstige mestbeleid. Ondanks ruim twee jaar aan voorbereiding, lijkt deze visie ondoordacht en beperkt deze zich tot hoofdlijnen. Hooflijnen waarbij de praktijk zich in bochten moet gaan wringen om te kunnen voldoen aan de papieren werkelijkheid van de Minister. Het wordt tijd dat regels ten dienste staan van de praktijk in plaats van andersom. POV wil weten hoe de Minister de contouren denkt om te zetten naar gedragen en praktisch beleid waar bodem, gewassen en bedrijven bij geholpen zijn. Deze vragen zijn met de Minister besproken. De sector krijgt ruimte om mee te denken over verdere uitwerking, maar dat neemt de grote zorgen bij varkenshouders niet weg. 

De minister wil dat bedrijven met een mestoverschot alle mest van het bedrijf gaan verwerken. Er mag geen eigen mest op eigen grond, als het bedrijf daarnaast nog een mestoverschot heeft. POV vindt dit een onzinnige regel die niet bijdraagt aan het concept van kringlooplandbouw. Op eigen grond moet de veehouder altijd eigen (onbewerkte) bedrijfsmest kunnen plaatsen, ook varkenshouders dus. POV is tegen het onnodig vervoeren en bewerken van mest. Mest moet juist zo dichtbij mogelijk worden afgezet en anders zo dichtbij mogelijk worden verwerkt.

Mestverwerking stagneert al jaren

POV pleit al langer voor meer verwerking van overschot-mest: dus mest die een veehouder niet op eigen grond of via samenwerkingscontracten kwijt kan. POV vraagt zich af hoe de minister ervoor gaat zorgen dat er mestverwerkingscapaciteit komt voor alle mest die met haar beleid extra op de verwerkingsmarkt gaat komen.  Al jaren blijkt dat een lastige opgave en de kostprijs van verwerking blijft te hoog. Nieuw te bouwen mestverwerkers hebben namelijk te maken met jarenlange procedures, omdat gemeenten en provincies niet meewerken. En hoe gaat de minister ervoor zorgen dat producten uit mestverwerking eindelijk de erkenning en waardering krijgen die ze verdienen, zodat deze breder toegepast kunnen worden? Al jaren klopt de POV aan bij het Ministerie om haar theoretische beleid voor mestverwerking in de praktijk te faciliteren. 

Actieprogramma Vitalisering Varkenshouderij vergeten

POV is teleurgesteld dat het Ministerie voorbij gaat aan alle investeringen die zijn en worden gedaan voor het Actieprogramma Vitalisering Varkenshouderij, een programma waaraan het ministerie zelf haar medewerking geeft  en waarbij het behalen van milieuwinst een belangrijk doel is. Het programma wordt momenteel uitgerold in de praktijk, maar kennelijk is ‘Den Haag’ dat al weer vergeten, of het ministerie vindt dat het alwéér anders moet. Het telkenmale wijzigen van regels zorgt voor onwerkbare praktijksituatie, varkenshouders kunnen daar niet op investeren.  

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

Update 8 juli: Vragen en antwoorden over Afrikaanse Varkenspest

Er zijn afgelopen week verschillende vragen binnengekomen over de...

Gebruik slachtblikken bij slachtzeugen met combimerken overbodig en niet toegestaan

Saneringsregeling is oplossing voor geur, niet voor stikstof

De Saneringsregeling draagt weinig bij aan het stikstofvraagstuk....

Hitteprotocol diervervoer op 18 en 19 juli van kracht

Op maandag 18 en dinsdag 19 juli 2022 wordt volgens de KNMI...