Transportwaardigheid ‘onder voorwaarden’: deadline 1 maart opgeschoven

Publicatiedatum: 25-02-2022

In de afgelopen weken hebben de sectorpartijen (Vee&Logistiek Nederland, Saveetra, POV, COV en LTO) en de NVWA intensief en constructief overleg gevoerd over het toepassen van de EU-richtsnoeren en de consequenties voor transporteurs en veehouders. De sectorpartijen en de NVWA hebben eerder naar elkaar de intentie uitgesproken om voor 1 maart 2022 met werkbare oplossingen en concrete afspraken te komen. Helaas hebben we in gezamenlijkheid moeten constateren dat we meer tijd nodig hebben.

De NVWA heeft besloten om de datum van 1 maart 2022, als startdatum voor handhaving op het vervoer ‘onder voorwaarden’ van licht zieke/gewonde dieren (in de richtsnoeren omschreven als de ‘oranje dieren’), op te schuiven naar 4 april 2022. Dit in overleg met de brancheorganisaties.

Dit betekent dat de huidige werkwijze en beoordeling op vervoer ‘onder voorwaarden’ onveranderd doorloopt tot maandag 4 april a.s. Mocht de NVWA ook in deze periode overgaan tot het uitschrijven van waarschuwingen met betrekking tot het niet onder voorwaarden vervoeren van de zogenoemde ‘oranje dieren’ dan zijn we met de NVWA overeengekomen dat deze waarschuwingen (van 1 november 2021 tot 4 april 2022) niet meetellen in de optelsom voor overtredingen en daarmee niet van invloed zijn op verhogen van boetes.

Toewerken naar afspraken

In de komende periode zullen wij als sectorpartijen samen met de NVWA verder werken aan de afspraken over transportwaardigheid. Daarnaast staan ook de andere, eerder genoemde onderwerpen nog op de agenda zoals het ter plaatse melden van een geconstateerde overtreding, de doorlooptijd van een boeteaanzegging, het boetebeleid met de verantwoordelijkheden, de stapeling van de boetes en het toepassen van verscherpt toezicht.

Omdat de sector en de NVWA tot een werkwijze willen komen die het dierenwelzijn borgt, werkbaar is en op draagvlak in de sector kan rekenen, is zorgvuldigheid en overeenstemming vereist. De komende weken zullen we hier in gezamenlijkheid en constructief verder aan te werken.

Zodra er ontwikkelingen zijn wordt u wederom geïnformeerd.

Voor informatie: Europese richtsnoeren voor transportverordening - Nieuws | POV

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

Conclusies Stalklimaat Symposium

Conclusies van de stalklimaat-dagen in Zwolle en Venray.

Hitteprotocol, hoe zit het ook alweer?

  De zomer staat voor de deur, hoe zit het ook alweer...

Boodschap Brabantse boeren aan hun Provinciebestuur

Brabantse boeren hebben een boodschap aan het bestuur van hun...

Stikstofbrief: Totale verbijstering en de maat is vol

Totaal verbijsterd zijn wij over de plannen die vandaag naar...