Update 15 juli: AVP-besmetting Nedersaksen – Emsbüren

Publicatiedatum: 15-07-2022

De exacte oorzaken van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) bij bedrijven in het Duitse Baden-Württemberg en Nedersaksen zijn nog niet bekend. Wel is een aantal mogelijke factoren uitgesloten.

Van het lijstje met mogelijke oorzaken, is een aantal afgestreept. Dit zijn: wilde zwijnen, andere varkens in de regio, betrokkenheid jacht en fourage/voer.

In beide regio’s zijn zwijnen afgeschoten en getest, deze waren vrij van AVP. Daarnaast zijn varkenshouderijen in de regio getest, ook hier werd geen AVP aangetroffen. De eigenaar en medewerkers zijn niet betrokken bij jacht op wilde zwijnen. Al het voer van het bedrijf is getest en bleek vrij te zijn van AVP.

Afgelopen week heeft de POV wederom veel afstemming gehad met de partijen binnen het preventieteam. In dit team zijn alle sectoren vanuit de gehele keten vertegenwoordigd. Preventie van AVP is schaken op vele borden. Daarnaast zijn er weer verschillende vragen gesteld die hieronder worden beantwoord.

 

Vakantielanden medewerkers

Heeft u buitenlandse medewerkers en gaan deze binnenkort op vakantie in eigen thuisland? Geef ze een flyer mee. Download de oproepen voor buitenlandse werknemers in het TsjechischRoemeensBulgaarsPoolsNederlands en Engels.

 

Wat mag in- en uitgevoerd worden bij gebied met een beperkingszone, zoals  Emsbüren?

Uit het gebied met een besmet bedrijf kan niet veel. Er is een verbod op het vervoer van:

 • alle typen en soorten varkens;
 • vlees en vleesprodukten;
 • vlees van een slachthuis, uitsnijderij of koel- en vrieshuis;
 • huiden en slachtafval;
 • karkassen van varkens;
 • sperma, oöcyten en embryo’s;
 • mest en stooisel van dieren.

Ook mag er geen voer, fourage, grondstoffen van een bedrijf van varkens vervoerd worden. Dit alles is Europese regelgeving.

 

Wat kan er in en uit een kerngebied met besmette zwijnen?

Voor een kerngebied met besmette wilde zwijnen, gelden  iets andere beperkingen. Het gebied wordt afgezet. Daaromheen komt een buffergebied van 10 km breed, waarin de volgende zaken niet zijn toegestaan:

 • Alles wat genoemd is bij de vorige vraag, mag ook het kerngebied met besmette zwijnen niet uit.
 • Akkers en land in het kerngebied mogen niet worden beheerd, bewerkt. Er mogen geen landbouwactiviteiten plaatsvinden.

 

Wat zijn op dit moment de grootste risico's voor een besmetting in Nederland?

Menselijke handelen staat nog steeds op nummer 1. Het gaat dan bijvoorbeeld over het achterlaten van besmet vlees op een parkeerplaats, waar wilde zwijnen bij kunnen komen. Dit was vaak de oorzaak van besmettingen in verschillende Europese landen. Op deze wijze maakt AVP sprongen naar nieuwe lokaties.

Het risico van voer wordt veel lager ingeschat. Dit vanwege de kwaliteitssystemen (GMP+ en securefeed) in Nederland. Daarnaast is er geen hard wetenschappelijk bewijs dat AVP via diervoer kan leiden tot besmettingen bij varkens. 

De biosecurity - de hygiëne op en rond het bedrijf en van vervoersmiddelen - is wél weer een grote risicofactor. 

De risico’s worden steeds geanalyseerd door het expertteam AVP, waar bijvoorbeeld GD bij betrokken is. Ook worden risico’s en signalen steeds besproken in het preventieteam AVP, waar de POV en ketenpartijen inzitten. Zij zorgden er onder meer voor dat er waarschuwingsborden kwamen bij parkeerplaatsen.

 

Hoe zit het met vervoer van ander vee naar Nederland?

Voor al het transport van evenhoevigen (varkens, runderen, schapen, geiten, herten) vindt een dubbele R&O plaats bij terugkeer of afkomst uit Duitsland. Dit was al ingesteld voor Duitsland i.v.m. eerdere uitbraken van AVP.

 

Geldt er een kortingsregeling wanneer je I&R niet op orde is, bij een uitbraak van AVP?

Het op tijd melden van de aan- en afvoer van varkens in het Identificatie en Registratiesysteem (I&R) blijft een belangrijk aandachtspunt. Bij een onverhoopte besmetting is een zeer snelle traceerbaarheid van dieren van groot belang. 

De wettelijke meldtermijn is 2 werkdagen. NVWA geeft een schriftelijke waarschuwing bij meldingen die minder dan 7 dagen te laat worden gedaan. Bij 3 keer 7 dagen te laat melden, krijgt de dierhouder een bestuurlijke boete. Na iedere schriftelijke waarschuwing of bestuurlijke boete volgt een herinspectie op kosten van de varkenshouder. Dit interventiebeleid van de NVWA staat los van de uitbetalingsregeling die plaatsvindt bij een uitbraak van AVP.

 

Wat kan ik als varkenshouder doen tegen AVP?

U heeft vooral controle over uw eigen erf en stal. Neem daarom alle biosecurity regels uiterst serieus. Heeft u een douche bij de stal? Gebruik deze en verplicht uw bezoekers en personeel om deze ook te gebruiken. Maak daar een gewoonte van. 

Verdere maatregelen:

 • Spoor de lekken op en dicht ze door de AVP-preventiescan in te vullen.
 • Vermijd transport uit het besmette gebied totdat de screening is afgerond (deze week) en zeker is dat niet meer dieren besmet zijn.
 • Controleer of de veewagens die op uw bedrijf komen laden goed gereinigd en ontsmet zijn. Als u de indruk heeft dat dit niet op orde is, stuur de wagen weg. Vraag en controleer het R&O-boekje, en check of na bezoek aan een risicoland of risicoregio er een extra R&O in Nederland heeft plaatsgevonden. Wees extra alert met buitenlandse wagens en chauffeurs.
 • Buitenlandse medewerkers? Geef ze de flyer in eigen taal mee.
 • Koop geen ruwvoer of fourageproducten (snijmais, stro, hooi, veevoergrondstoffen (nieuwe graanoogst), hokverrijkingsmateriaal) afkomstig uit risicogebieden en van onbekende herkomst.
 • Kijk hier voor meer informatie over AVP

 

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

Hitteprotocol geactualiseerd; hittegolf verwacht van 10-14 augustus

Vanaf woensdag 10 augustus 2022 wordt volgens de KNMI App in...

Resultaten POV leden consultatie november 2021

De POV bouwt voort aan de organisatie, aan positie in de markt...

De varkenshouderij van morgen!

De varkenshouderij van morgen! Dat is het thema van de zesde...

Coppens en Van den Broek gekozen in Dagelijkse Bestuur POV