Update Transportwaardigheid export

Publicatiedatum: 27-09-2021

Afgelopen weken heeft de POV gezamenlijk met Vee en logistiek hard gewerkt aan het verzoek van de NVWA om met een sector protocol te komen. Voor de NVWA is het werken conform de Europese richtsnoeren niet genoeg om hun dierenartsen juridische veilig te laten werken en is er sinds 1 augustus een nultolerantie van kracht.

Volgende week is het 1 oktober en zullen deze Europese richtsnoeren ook nationaal van kracht gaan. In de praktijk zal dit betekenen dat varkens met een afwijking (bijvoorbeeld een navelbreuk van een bepaalde grote) gemarkeerd moeten worden en aandacht moet zijn voor wijze van transport. Dit alles staat beschreven in het document van de richtsnoeren. De POV realiseert zich dat hierdoor voor een categorie dieren het niet meer haalbaar is om deze te transporteren, maar welke wel slachtwaardig zijn. Hierover wil de POV zo spoedig mogelijk in gesprek met LNV om te komen tot een goede haalbare oplossing. Aankomende week komt er een 2 minuten debat over dit item. POV bereid dit debat voor samen met LTO Nederland en Vee & Logistiek voor goede inbreng om dit item aan de kaart te brengen.

Aanleiding nultolerantie voor export

Per 1 augustus treed de NVWA strenger op bij exportkeuringen. De aanleiding hiervan is de uitspraak van Veterinair Beroeps College over een geschil in 2016 verrichte keuringen van partijen varkens voorafgaand aan vijf transporten naar slachthuizen in België. Hierdoor heeft de NVWA het standpunt ingenomen dat zij alleen dieren zonder afwijkingen (nultolerantie) goedkeuren en worden gecertificeerd. Dit is afwijkend zoals het beschreven staat in de Europese richtsnoeren.

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

Biosecurity op het bedrijf en PRRS-vrije uitstroom van biggen

Vermeerderingsbedrijven kunnen binnen een jaar biggen afleveren...

Afrikaanse Varkenspest: Werk bewust en veilig!

KDV DEELNEMERS: MELD JE AAN!

Deze week vond een bijeenkomst van het marktcluster KDV plaats....

LTO en POV reageren op polarisatie D66 over intensieve veehouderij