De POV

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) opgericht door varkenshouders. NVV en LTO (ZLTO, LLTB en LTO Noord) faciliteren de oprichting.

LTO en NVV steunen de nieuwe organisatie en benaderen hun leden en alle varkenshouders in Nederland om lid te worden.

De POV heeft een structuur waarbij de leden-varkenshouders het via een Algemene Leden Vergadering (ALV) voor het zeggen krijgen. De boer aan het roer.