Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
POV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee onze website worden geoptimaliseerd. U kunt zich voor cookies afmelden door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor meer informatie zie onze Cookieverklaring.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van de POV. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

POV kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacyverklaring. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen in onze Privacyverklaring voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

In geval van tegenspraak tussen uw overeenkomst met POV en deze Privacyverklaring prevaleert de overeenkomst.

Bij gebruik van een POV webportaal, waaronder het I&R/VVL portaal, kan een meer specifieke privacyverklaring van toepassing zijn. Deze vindt u op de webpagina van het betreffende portaal. 

Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: info@pov.nl of telefonisch via 088 888 6605.

POV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pov.nl.

Cookieverklaring

Op deze website van de vereniging Producenten Organisatie Varkenshouderij en haar besloten vennootschap POV Uitvoering B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61024341 en 68824386 (hierna gezamenlijk te noemen: “POV”) en de onderdelen daarvan kan gebruik worden gemaakt van cookies of soortgelijke technologie.

Aan de hand van deze technologieën kunnen gegevens worden verzameld over het gebruik van deze website en de onderdelen daarvan. Het betreft dan data zoals welke pagina’s worden bezocht, uw interactie met informatie op deze website en de duur van uw bezoek.

Functionele cookies: POV slaat cookies op die cruciaal zijn bij het gebruik van de functies op deze website of onderdelen daarvan. De cookies onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren om te kunnen fungeren als uw standaardinstellingen wanneer u terugkeert naar deze website of onderdelen daarvan. Als u dat wenst, kunt u er voor kiezen om de cookies die POV instelt te verwerpen of te blokkeren door uw browserinstellingen te wijzigen (zie de helpfunctie in uw browser voor meer informatie).

Cookies voor webanalyse: POV kan cookies van derden gebruiken met het oog op webanalyse. Via dergelijke cookies kan POV het gebruik van deze website of onderdelen daarvan analyseren. Dit is gebaseerd op verzamelde statistische gegevens die POV de kans geven te begrijpen op welke manier u deze website of onderdelen daarvan gebruikt. POV kan dergelijke informatie uitsluitend aan derden doorgeven wanneer dit wettelijk vereist wordt.

Bij voorstaande cookies wordt onderscheid gemaakt tussen sessiecookies en permanente cookies:

  • een sessiecookie kan het gebruik volgen, zoals de webpagina’s die u op de website van POV bezoekt en welke opties u gebruikt. Wanneer u de internetbrowser sluit, wordt de sessie beëindigd en wordt de cookie verwijderd.
  • een permanente cookie zorgt ervoor dat de website van POV en onderdelen daarvan u bij een volgend bezoek kunnen herkennen. Deze cookie blijft op uw systeem staan totdat u deze verwijdert.

POV bewaart een cookie niet langer dan nodig.

Houd er rekening mee dat de meeste browsers cookies automatisch accepteren. Als u niet wilt dat cookies worden gebruikt, moet u de cookies actief verwijderen of blokkeren.

U kunt onder andere www.allaboutcookies.org bezoeken voor informatie over hoe u cookies moet verwijderen of verwerpen en voor meer informatie over cookies in het algemeen. Informatie over het gebruik van cookies in mobiele telefoonbrowsers en voor details over hoe u dergelijke cookies kunt verwerpen of verwijderen, kunt u onder andere vinden in de handleiding van uw telefoon.

U dient zich te realiseren dat indien u het gebruik van cookies verwerpt, u deze website en onderdelen daarvan weliswaar nog steeds zult kunnen gebruiken, maar dat enkele functies mogelijk niet correct werken en u mogelijk niet langer alle onderdelen van de website zal kunnen gebruiken.

POV maakt gebruik van cookies.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken en een goede werking van onze website te kunnen garanderen. Wij gebruiken daarnaast ook marketingcookies. Ze geven ons geanonimiseerde informatie waardoor wij onze bezoekers zoveel mogelijk relevante content kunnen tonen. Ook kunnen wij u door het gebruik van marketingcookies advertenties laten zien. Wanneer u op 'doorgaan' klikt, geeft u ons toestemming voor het plaatsen van deze marketingcookies. Meer informatie over het gebruik van cookies door POV kunt u lezen in onze privacyverklaring.