Over de POV


De POV behartigt de belangen van de collectieve varkenshouderijsector en is de springplank voor versterking van de marktpositie, verdienmodellen en ketensamenwerking.
 

Meer over de POV

Nieuws

POV schrikt van correspondentie LNV en Landsadvocaat over onteigenen boeren

POV heeft via een WOB-procedure alle correspondentie opgevraagd tussen het ministerie van LNV

'Eerst goede afspraken met boeren, alvorens hun gebied te hervormen'

POV (varkenshouderij), NMV (melkveehouderij), NVP (pluimveehouderij) en NAV (akkerbouw) hebben

Sector promotie

Thema's