Over de POV


De POV behartigt de belangen van de collectieve varkenshouderijsector en is de springplank voor versterking van de marktpositie, verdienmodellen en ketensamenwerking.
 

Meer over de POV

Nieuws

Meld je aan voor een GRATIS Voucher voor een welzijnscoach!

Aan de slag met de adviezen van de welzijnscheck om risico op bijtgedrag te verminderen en

POV roept op tot eenheid binnen agro

AgriNL, een netwerk van grote spelers in de agrifood, profileerde zich gisteren in de media

Sector promotie

Thema's