Over de POV


De POV behartigt de belangen van de collectieve varkenshouderijsector en is de springplank voor versterking van de marktpositie, verdienmodellen en ketensamenwerking.
 

Meer over de POV

Nieuws

De varkenshouderij van morgen!

De varkenshouderij van morgen! Dat is het thema van de zesde editie van de wedstrijd Het Beste

Mestregels: Onhaalbaar, ontwrichtend en onbetaalbaar

De voorgestelde mestregelgeving in het 7e actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn

Sector promotie

Thema's