Over de POV


De POV behartigt de belangen van de collectieve varkenshouderijsector en is de springplank voor versterking van de marktpositie, verdienmodellen en ketensamenwerking.
 

Meer over de POV

Nieuws

Afspraken over fiscale gevolgen subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Het kabinet heeft ruim €455 miljoen euro uitgetrokken voor varkenshouders die hun bedrijf,

POV vraagt leden zoveel mogelijk bezwaar te maken tegen initiatiefwet 'slachttaks'

Sector promotie

Thema's