Over de POV


De POV behartigt de belangen van de collectieve varkenshouderijsector en is de springplank voor versterking van de marktpositie, verdienmodellen en ketensamenwerking.
 

Meer over de POV

Nieuws

News

Het Braziliaanse JBS, ’s werelds grootste vleesbedrijf, voert gesprekken om het Duitse

Heeft de varkenshouder grip op zijn data?

  Weet de varkenshouder welke partijen hun data kunnen inzien en wat ze er mee doen?

Sector promotie

Thema's