Algemeen Verbindend Verklaring

Onze varkenshouderij staat voor grote uitdagingen. Met name de wet- en regelgeving en marktontwikkelingen vragen grote inzet van belangenorganisaties. Varkenshouders kozen in 2018 voor één sectorale belangenorganisatie: de POV (Producenten Organisatie Varkenshouderij). Door alle krachten te bundelen, kunnen wij één sterk geluid laten horen. Daardoor wordt het voor politici, overheid en andere partijen lastiger om onze sector tegen elkaar uit te spelen. Uit een enquête van EenVandaag en Boerderij dit voorjaar, blijkt dat 83% van de varkenshouders redelijk wat tot veel vertrouwen heeft in de POV.

De POV heeft gekozen voor een structuur waarbij ‘de boer aan het roer’ staat. Het zijn de varkenshouders zelf die bepalen hoe hún belangenbehartiging vorm wordt gegeven en welke standpunten worden ingenomen. En dus ook waaraan de contributie wordt besteed. Wij zijn er trots op dat een ruime meerderheid van de varkenshouders lid is van de POV. Dit maakte het mogelijk het predicaat ‘erkende producentenorganisatie’ te verkrijgen van de overheid. Een erkende producentenorganisatie mag namens de hele sector gezamenlijke afspraken maken en hiervoor een bijdrage innen. Dit geldt momenteel voor onderzoek en innovatie. En in de toekomst wellicht ook voor sector PR, marktontwikkelingen  en data. Hiermee versterken varkenshouders hun gezamenlijke positie in de keten. Dit jaar betalen alle varkenshouders dus mee aan onderzoek en innovatie.

De leden van de POV geloven erin dat ze samen sterker staan en dat alle varkenshouders zouden moeten bijdragen aan die activiteiten van de POV waar elke varkenshouder van kan profiteren. Om dit kracht bij te zetten, heeft de POV een zogenoemde AVV aangevraagd en toegekend gekregen.

Met andere woorden, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de bijdrage van varkenshouders voor onderzoek en innovatie Algemeen Verbindend Verklaard waardoor alle varkens-houders verplicht zijn deze bijdrage te betalen.[1]

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de bijdrage van varkenshouders voor onderzoek en innovatie  Algemeen  Verbindend  Verklaard  (AVV). Dit betekent  dat onderzoek  en innovatie  in de varkenshou- derij gezien wordt als algemeen belang. Dit betekent ook dat iedere varkenshouder moet gaan bijdragen aan onderzoek en innovatie.

Varkenshouders die nog geen lid zijn van de POV of van LTO moeten  zich op grond van de AVV verplicht laten registreren.

[1] De publicatie van het besluit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit leest u hier https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-51638.html

 

 

POV maakt gebruik van cookies.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken en een goede werking van onze website te kunnen garanderen. Wij gebruiken daarnaast ook marketingcookies. Ze geven ons geanonimiseerde informatie waardoor wij onze bezoekers zoveel mogelijk relevante content kunnen tonen. Ook kunnen wij u door het gebruik van marketingcookies advertenties laten zien. Wanneer u op 'doorgaan' klikt, geeft u ons toestemming voor het plaatsen van deze marketingcookies. Meer informatie over het gebruik van cookies door POV kunt u lezen in onze privacyverklaring.