Vrienden van de POV

 

Een aantal stoppende varkenshouders zou graag lid blijven van de POV, zodat zij betrokkenheid houden bij de ontwikkelingen binnen hun sector. Ook krijgt de POV verzoeken van erfbetreders en sympathisanten, of zij lid kunnen worden van de POV. Speciaal voor voormalig varkenshouders, erfbetreders en sympathisanten van de varkenshouderij, heeft de POV de stichting Vrienden van de POV opgericht. 

Wie kan Vrienden van de POV worden?

Iedereen die de varkenshouderij een warm hart toedraagt, maar zelf geen varkensbedrijf (meer) heeft.

Waaraan dragen Vrienden van de POV bij?

De bijdragen van de Vrienden van de POV zullen worden ingezet voor de sector PR voor de varkenshouderij. Vrienden van de POV kiezen zelf hoe vaak zij op de hoogte willen worden gehouden van de ontwikkelingen binnen de POV en varkenshouderij en hebben keuze uit drie pakketten.

  • Pakket A (50 euro, excl. btw): U ontvangt 2 keer per jaar de POV-brochure met een overzicht van de bereikte resultaten. 
  • Pakket B (100 euro, excl. btw): U ontvangt naast de POV-brochures (zie pakket A) de wekelijkse emailnieuwsbrief van de POV. 
  • Pakket C (250 euro, excl. btw): U ontvangt naast de POV-brochures en de wekelijkse POV-emailnieuwsbrief, ook weekblad Nieuwe Oogst in de brievenbus.  

Aanmelden als Vriend van de POV

Mensen die de varkenshouderij een warm hart toedragen, maar zelf geen varkens houden, kunnen zich hier aanmelden als Vriend van de POV.

Aanmelden als Vriend van de POV