Lidmaatschap 

Als lid van de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) staat u als boer aan het roer. Dit is dé kans voor de varkenshouders om de krachten bundelen en samen te werken op diverse terreinen en zo een betere positie in de keten te krijgen.  Om invloed te hebben en te houden op de besluitvorming van de POV is het van belang lid te zijn. Daarnaast is het belangrijk om uit te stralen naar andere partijen dat bij de POV een grote meerderheid van de Nederlandse varkenshouders is aangesloten.

Heeft u vragen over de contributie? Neem contact op met de infodesk van de POV: 088 888 66 05 (keuzemenu 2) of mail naar info@pov.nl

Wilt U lid worden? Vul het aanmeldformulier in en stuur dit naar info@pov.nl 

Heeft U geen varkens meer en bent U gestopt met uw bedrijf? Meldt U schriftelijk af bij de POV (info@pov.nl) voor 1 december. 

 

Voor belangenbehartiging is een solide financiering nodig. Zoals elke vereniging betalen leden contributie. In de ALV van 8 april 2019 hebben de leden het contributiesysteem en de hoogte van de tarieven vastgesteld. Heeft U vragen over de contributie? Kijk in de Q&A

Contributietarieven 2021

Belangenbehartiging 

- Lokaal/regionaal                        € 450,00
- Nationaal/sectoraal                   € 4,00/nge
- Internationaal/sectoraal              € 0,64/nge
Gemaximaliseerd op € 2.500,-- per lid

- Onderzoek en innovatie           € 0,64 nge
- Sectorpromotie                          € 0,64/nge

 

 

Gebaseerd op de meitelling en per nge

De contributie per bedrijf wordt vastgesteld aan de hand van de NGE’s per bedrijf. De NGE’s zijn gebaseerd op de laatste meitelling, vastgelegd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Om deze bedrijfsgegevens in te zien, heeft de POV uw toestemming nodig in de vorm van een machtiging.

 

Soort     NGE waarde
       
Zeugen     0,218
Beren     0,218
Opfokzeugen/opfokbeer     0,050
Gespeende biggen     0,037
Vleesvarkens     0,037