Actuele thema's

Filter

Antibiotica: de veranderingen in 2021

De afgelopen jaren is het antibioticumgebruik in de varkenssector met 61% gedaald. Daarnaast
•  Diergezondheid en -welzijn

Afrikaanse Varkenspest

Afrikaanse varkenspest (AVP) blijft oprukken in Oost-Europa en heeft inmiddels bij wilde zwijnen
•  Diergezondheid en -welzijn
•  Markt & keten

Voorkom hittestress bij varkens

Het komt steeds vaker voor in Nederland dat de temperaturen in de zomerperiode oplopen tot
•  Gezonde leefomgeving
•  Diergezondheid en -welzijn

Brandveiligheid

Als eenmaal brand is uitgebroken in een stal, is er geen redden meer aan, zo blijkt uit de
•  Klimaat & energie
•  Diergezondheid en -welzijn

Actieplan Vitalisering Varkenshouderij

Gezonde leefomgeving, gesloten kringlopen, gezonde dieren, diervriendelijke houderij, aantrekkelijk
•  Markt & keten

RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) Corona noodzaakt tot actualiseren Risico
•  Gezonde leefomgeving

Intacte krulstaarten

Vanuit de EU is de wens om te stoppen met het couperen van varkensstaarten. Simpelweg
•  Diergezondheid en -welzijn

Nieuwe klimaatrichtlijnen voor stal zijn noodzaak

In veel varkensstallen is het te warm en zijn de concentraties kooldioxide en ammoniak te hoog.
•  Klimaat & energie

Vakmanschap

Hoe pakken varkenshouders en ketenpartijen de maatschappelijke uitdagingen op? En wat
•  Diergezondheid en -welzijn

Bigvitaliteit

POV heeft de kennis over voedingsbehoeften van zeugen in relatie tot bigvitaliteit gebundeld
•  Diergezondheid en -welzijn

cao Productiegerichte Dierhouderij

Het digitale boekje van de nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij is uit.   Deze
•  Gezonde leefomgeving