Een gezond klimaat voor dier, mens en omgeving

De varkenshouderijketen wil relevante stappen voorwaarts maken en samen werken aan een toekomstbestendige varkenshouderij. Een onderdeel hierin is een gezond klimaat voor dier, mens en omgeving.

Door invulling te geven aan het onderzoeksproject ‘Beter klimaat in en om varkensstallen’  wil de varkenshouderijketen een gezond stalklimaat voor dier én mens mogelijk maken, aantonen en borgen. Dit project is gestart met ketenpartners in 2019 en heeft een looptijd van 4 jaar.

De speerpunten en thema’s van het project zijn:

Ambitie en doelstelling project

Hoofddoelstelling op dit thema is innovatie die het realiseren van een optimaal klimaat in varkensstallen mogelijk maakt. Dit ten aanzien van de luchtkwaliteit en ten aanzien van het thermisch comfort voor de varkens. Hierbij wordt ook de koppeling gemaakt naar data-verzameling, borging en alarmering.

Het project hangt nauw samen met andere thema’s en projecten in de onderzoeksagenda varkenshouderij en de ambities van CoViVa, zoals bigvitaliteit, lange staarten, boars en antibioticareductie. Een optimaal stalklimaat heeft positief effect op al deze uitdagingen. Ook geeft het invulling aan goed werkgeverschap en een aantrekkelijke werkomgeving.

Klik hier voor de stalklimaatkaartResultaten

Resultaten vanuit onderzoek op alle onderdelen worden samengebracht in een toolkit voor varkenshouders. Het onderzoek moet praktijkrijpe maatregelen opleveren voor toepassing in bestaande stallen. Ter inspiratie voor varkenshouders die een nieuwe stal gaan bouwen komt een er een model voor de “varkensstal van de toekomst”.

Het in beeld brengen van economisch effect van mogelijke maatregelen is essentieel voor het bepalen van kans rijkheid en vervolgens uitrol in de praktijk. In elk van de onderzoeksvragen en onderzoekspakketten worden kosten en baten doorgerekend om economisch effect te bepalen.

(als u op de foto klikt ziet u de stalklimaat-kaart)

Het project is van belang voor alle schakels in de varkenshouderij, beter stalklimaat voor mens en dier en daarmee de omgeving. Hiermee werken we aan integrale oplossingen voor een beter klimaat in en om de varkensstal! 

Linda Verriet voorzitter POV en voorzitter Consortium

Waarom is dit project zo belangrijk voor de varkenshouderij?

De varkenshouderij wil relevante stappen voorwaarts maken en werken aan een toekomstbestendige sector. Een onderdeel hierin is een gezond klimaat voor dier, mens en omgeving.

 

 

WUR Anita Hoofs en Andre Aarnink

Wat willen jullie bereiken met dit project, wat is de meerwaarde van deze samenwerking?

Studenten HAS 

Wij vonden het project erg leerzaam en geven met behulp van een beter klimaat de varkenshouderij graag een betere naam!

Aeres

Hoe zien jullie je bijdrage aan dit project?

Kennis uit het project vertalen wij naar lesmateriaal, zodat studenten gaan ondernemen en adviseren in een optimaal stalklimaat!

Pinc Agro  - Melissa van de Kam – Pinc Agro is betrokken bij het project monitoring en alarmering,

Wat zou het project bij afronding moeten opleveren voor de varkenshouderij?

Monitoring en alarmering draagt bij aan een veilige omgeving voor mens en dier door het samenvoegen van maatregelen op het gebied van emissie, dierwelzijn en (brand-) veiligheid.

Monitoren op een goede werking is beter dan alarmeren op calamiteiten. Door continue monitoring krijgt de ondernemer inzicht in trends en kan hij vroegtijdig actie nemen. Onderhoud kun je plannen, een calamiteit niet.

Boehringer Ingelheim – Martijn Steenaert

Waar zien jullie de meerwaarde in om deel te nemen aan dit project?

Boehringer Ingelheim is ervan overtuigd dat Preventie Werkt. Dat geldt voor luchtweggezondheid in brede zin: ziekteverwekkers en klimaat spelen beide en vaak tegelijkertijd een belangrijke rol. Boehringer Ingelheim is graag betrokken bij de meest actuele kennis op dit gebied, onder andere om deze toe te passen in het hoestdetectiesysteem SoundTalks of om de inzet van vaccins verder te optimaliseren.

Thema's

POV maakt gebruik van cookies.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken en een goede werking van onze website te kunnen garanderen. Wij gebruiken daarnaast ook marketingcookies. Ze geven ons geanonimiseerde informatie waardoor wij onze bezoekers zoveel mogelijk relevante content kunnen tonen. Ook kunnen wij u door het gebruik van marketingcookies advertenties laten zien. Wanneer u op 'doorgaan' klikt, geeft u ons toestemming voor het plaatsen van deze marketingcookies. Meer informatie over het gebruik van cookies door POV kunt u lezen in onze privacyverklaring.