RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE)

Corona noodzaakt tot actualiseren Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE)

De overheid legt regels op om coronabesmettingen te voorkomen. Mensen die geïnfecteerd zijn, kunnen de infectie meenemen naar het bedrijf waar zij werkzaam zijn en daar anderen besmetten. Daarom wordt óók een werkgever verplicht actie te ondernemen, voor zowel de mensen op de loonlijst als voor uitzendkrachten die op het bedrijf werken. De ondernemer moet maatregelen treffen om mogelijke besmettingen op de werkplek te voorkomen. Lees verder...

 

Arbeidsveiligheid moet hoog op de agenda staan bij werkgevers én werknemers. Want het is in ons gezamenlijk belang dat wie gezond naar het werk gaat, ook weer gezond en veilig thuiskomt. Nu, morgen, altijd.

Uit onderzoek blijkt dat grote bedrijven de Arbo-verplichtingen veel beter naleven dan de kleintjes. De verschillen zijn enorm: zo voldoet slechts 19% van de kleine bedrijven aan de vier kernverplichtingen tegenover 83% van de grotere bedrijven. De gevolgen daarvan zie je helaas ook terug in het aantal ongevallen: bij kleine bedrijven komen relatief veel meer ernstige ongevallen voor dan bij middelgrote en vooral grote bedrijven.

 

Wat is een RIE?

Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) zet je de veiligheidsrisico’s in je bedrijf op een rij. Zo kun je op een overzichtelijke manier maatregelen nemen die zorgen voor een veiligere en betere werkplek. Je geeft aan wat je gaat doen om veiligheidsrisico's onder controle te krijgen. Een goed opgestelde RIE helpt ongelukken te voorkomen.

Wat heb je aan een risico-inventarisatie en -evaluatie?

 • Je voldoet aan de wettelijke verplichting en voorkomt boetes.
 • Je hebt in kaart welke risico’s je loopt.
 • Minder kans op ongevallen en verzuimZicht op de maatregelen die je het best als eerste kunt nemen
 • Met de RIE van Stigas heb je een RIE die is afgestemd op je sector.
 • Je kunt gebruik maken van onze ervaren agrarische adviseurs.

Voor agrarische en groene bedrijven met personeel

Ieder bedrijf met personeel moet een RI&E hebben. Heb je meer dan 25 medewerkers (inclusief uitzendkrachten en/of zzp’ers)? Dan moet je de RI&E door een deskundige laten toetsen.

Meer informatie? Klik hier.  

Voor de agrarische en groene zelfstandige zonder personeel

Je hebt geen personeel. Maar waarschijnlijk wel regelmatig bezoekers op je bedrijf. Denk aan leveranciers, de dierenarts of gasten. Neem het zekere voor het onzekere en breng je risico’s in kaart.

Meer informatie? Klik hier.  

 

Enkele tips om ongelukken met gassen te voorkomen. Hoe is dit te voorkomen?

 

 • Laat nooit een ladder onbeheerd achter tegen een niet afgesloten mestsilo.
 • Scherm het mestbassin af, zodat er geen kinderen of onbevoegden bij kunnen.
 • Bij mixen de stal goed ventileren.
 • Let op met het gebruik van elektrische apparaten in de stal.
 • Koop zelf een mestgasmeter.
 • Bij emissiearme roosters komen mestgassen bij het mixgat naar buiten. Blijf daar zoveel mogelijk uit de buurt.
 • Ga bedwelmd vee niet redden zonder adembescherming.

Aandacht voor risico's van mestgassen 

Jaarlijks gebeuren er ongevallen met mest- of silogassen op bedrijven, waarbij personen ernstig gewond raken of zelfs overlijden. Jetty Middelkoop legt de vinger op de wonde en geeft concrete tips voor veehouders.

https://www.youtube.com/watch?v=e_NnqkoDJXw  Door Jetty Middelkoop (adviseur gevaarlijke stoffen, brandweer Amsterdam)

Ongelukken met mestgassen zijn aan de orde van de dag, terwijl de aandacht volgens deskundigen verslapt. Emissiemaatregelen kunnen de stal nog onveiliger maken. Tussen 1980 en 2013 hebben zich ten minste 35 ernstige ongevallen met mestgassen voorgedaan.

Thema's

POV maakt gebruik van cookies.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken en een goede werking van onze website te kunnen garanderen. Wij gebruiken daarnaast ook marketingcookies. Ze geven ons geanonimiseerde informatie waardoor wij onze bezoekers zoveel mogelijk relevante content kunnen tonen. Ook kunnen wij u door het gebruik van marketingcookies advertenties laten zien. Wanneer u op 'doorgaan' klikt, geeft u ons toestemming voor het plaatsen van deze marketingcookies. Meer informatie over het gebruik van cookies door POV kunt u lezen in onze privacyverklaring.