Onderzoek naar een beter werkklimaat in de varkenshouderij

De varkenshouderij wil een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. Daarbij willen we zorgdragen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor mensen die er werken, alsook een gezonde en veilige leefomgeving voor de dieren die er leven.

Momenteel (2023) werkt POV samen met Has Green Academy en Healthy Climate Solutions (HCS) aan een onderzoek dat focust op het verbeteren van het werkklimaat, als onderdeel van arbo-omstandigheden. Met als neveneffect dat een beter werkklimaat ook beter is voor gezondheid en welzijn van dieren. Voorgaande zogenaamde blootstellingsonderzoeken hebben inzicht gegeven in de problematiek, maar hebben helaas nog onvoldoende handelingsperspectief gebracht.
Het beoogde resultaat van dit vervolgonderzoek is om handelingsperspectief te bieden voor ondernemers.
We willen tijdens dit onderzoek inzicht krijgen in hoe de fijnstof concentratie beïnvloed wordt door stalfactoren en bedrijfsspecifieke factoren, via data-analyse, deskresearch en ook bedrijfsbezoeken.

Thema's

POV maakt gebruik van cookies.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken en een goede werking van onze website te kunnen garanderen. Wij gebruiken daarnaast ook marketingcookies. Ze geven ons geanonimiseerde informatie waardoor wij onze bezoekers zoveel mogelijk relevante content kunnen tonen. Ook kunnen wij u door het gebruik van marketingcookies advertenties laten zien. Wanneer u op 'doorgaan' klikt, geeft u ons toestemming voor het plaatsen van deze marketingcookies. Meer informatie over het gebruik van cookies door POV kunt u lezen in onze privacyverklaring.