De POV heeft een eigen ledenmagazine. Deze wordt samengesteld in nauw overleg met het Dagelijks Bestuur van de POV.
Het magazine bevat naast nieuws over de POV, geluiden uit de regio, projecten waar muziek in zit en inzicht in samenwerking tussen partijen in de varkenssector.

De naam Het Varkensgeluid
De POV is ontstaan uit de NVV en LTO Vakgroep Varkenshouderij. De aanleiding was om met één varkensgeluid te communiceren naar alle stakeholders. Inmiddels vormen de twee organisaties de POV, de belangenbehartiger die hét varkensgeluid van de sector verwoordt.
De naam Het Varkensgeluid verwijst dus zowel naar het ontstaan als naar de huidige missie van de POV.


Download ledenmagazine juni 2018

Download ledenmagazine special AVP april 2019 

Download ledenmagazine december 2019: de 15 mooiste resultaten 

Download ledenmagazine juni 2020: de 15 mooiste resultaten

Download ledenmagazine december 2020: de 15 mooiste resultaten

Download ledenmagazine juni 2021: de 15 mooiste reslutaten