Nieuws

Filter

Onuitvoerbare wetswijziging verbetert dierenwelzijn niet

De Tweede Kamer stemde dinsdag in met een onuitvoerbare wijziging...

POV: 'kabinet moet snel werk maken van fiscale klimaat- en calamiteitenreserve'

Op 6 mei, publiceerde het ministerie van LNV een rapport over...

Bas Baas vlogt voor The Pig Story

De vlogger Bas Baas is razend populair bij de jeugd. Hij...

POV wil hamburgers bakken voor 'vega' studenten TU Delft

De Universiteit van Delft meldde te gaan starten met een vega-kantine....

Afspraken over fiscale gevolgen subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Het kabinet heeft ruim €455 miljoen euro uitgetrokken...

POV vraagt leden zoveel mogelijk bezwaar te maken tegen initiatiefwet 'slachttaks'

Aanpassing lesboekje The Pig Story

POV heeft besloten het lesboekje van The Pig Story in overeenstemming...

POV, NVP en Vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP dienen klacht in bij Commissie Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Twente

POV kan zich vinden in zienswijze 'jonge dieren' van Raad voor Dierenaangelegenheden

POV zoekt beleidsadviseur Varkenshouderij

De POV is op zoek naar een beleidsadviseur Varkenshouderij. ...

Coronacrisis aangrijpen voor anti-vlees campagnes geeft geen pas

Diverse groeperingen en individuen grijpen zelfs de huidige,...

Boodschap Brabantse boeren aan hun Provinciebestuur

Brabantse boeren hebben een boodschap aan het bestuur van hun...

Onderzoek toont aan: Varkens speelden geen rol bij hevige corona-uitbraak Brabant

POV blij dat Reclame Code Commissie zich ook uitspreekt over juistheid schoolboeken basisonderwijs

LTO en POV reageren op polarisatie D66 over intensieve veehouderij

Coppens en Van den Broek gekozen in Dagelijkse Bestuur POV

POV verzet zich tegen nieuwe saneringsregeling

Gebruik slachtblikken bij slachtzeugen met combimerken overbodig en niet toegestaan

Afrikaanse Varkenspest: Werk bewust en veilig!

€ 750 miljoen voor stikstofinnovatie in plaats van saneren

Extern salderen maakt stikstofchaos groter

Duitse aanpak bepalend voor gevolgen Afrikaanse Varkenspest

Theoretisch mestbeleid houdt weinig rekening met praktische uitvoerbaarheid

Registratie verplicht voor hobby varkenshouders

Personen die 1 tot 4 varkens houden, hebben de status van hobbyhouder....