Nieuws

Filter

POV kiest voor modernisering boerenbelangenbehartiging

Varkenshouders kozen enkele jaren geleden voor een grondige hervorming...

Resultaten POV leden consultatie november 2021

De POV bouwt voort aan de organisatie, aan positie in de markt...

Herbenoeming voorzitter POV

In thuisquarantaine, maar toch ook een beetje aanwezig, werd...

POV over zienswijze RDA: 'Goed dat overheid werk wil maken van verdienmodel’

De zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) over...

Check je gegevens in MijnPOV

Regelmatig merken we dat leden geen nieuwsflits ontvangen of...

Oproep voor leveranciers Vion Good Farming Balance

Vrijdag 15 oktober, heeft POV een bijeenkomst georganiseerd voor...

Meld je aan voor een GRATIS Voucher voor een welzijnscoach!

Aan de slag met de adviezen van de welzijnscheck om risico op...

POV roept op tot eenheid binnen agro

AgriNL, een netwerk van grote spelers in de agrifood, profileerde...

Kennissessie 5 oktober: Zeugen klaar stomen voor soepel werpproces en optimale biestproductie

Meld je aan: https://www.varkens.nl/Kraamstal-Belang-van-eerste-levensdagen-biggen Linda...

KDV DEELNEMERS: MELD JE AAN!

Deze week vond een bijeenkomst van het marktcluster KDV plaats....

Update Transportwaardigheid export

Afgelopen weken heeft de POV gezamenlijk met Vee en logistiek...

Data delen? Gebruik het platform van JoinData

We produceren steeds meer data. Ook in de land- en tuinbouw,...

De varkenshouderij van morgen!

De varkenshouderij van morgen! Dat is het thema van de zesde...

Mestregels: Onhaalbaar, ontwrichtend en onbetaalbaar

De voorgestelde mestregelgeving in het 7e actieprogramma betreffende...

Stop het lamslaan van economische sectoren

De Plukze-wetgeving was tot nu toe alleen van toepassing op criminelen....

Vacature lid Dagelijks Bestuur POV

Wil jij meebesturen en mede aan de basis staan van de keuzes...

POV lanceert Welzijnscheck 2.0   

De Welzijnscheck voor varkens, die vorig jaar juli beschikbaar...

Saneringsregeling is oplossing voor geur, niet voor stikstof

De Saneringsregeling draagt weinig bij aan het stikstofvraagstuk....

Verdiepingssessies ‘Stal van de Toekomst’ voor de varkenshouderij

  Ben jij de varkenshouder van de toekomst uit Oost-Nederland?...

News

Het Braziliaanse JBS, ’s werelds grootste vleesbedrijf,...

Heeft de varkenshouder grip op zijn data?

  Weet de varkenshouder welke partijen hun data kunnen...

Douche award voor varkensbedrijf met de schoonste douche

De POV lanceert de Douche award om het belang van strenge...

Krulstaart kan pas als alle partijen verantwoordelijkheid nemen

Het is nog te vroeg om op alle varkensbedrijven te stoppen met...

Hitteprotocol, hoe zit het ook alweer?

  De zomer staat voor de deur, hoe zit het ook alweer...

28 juni online Startbijeenkomst 'Stal van de Toekomst'

Op maandag 28 juni 19:30u nodigen Keten Duurzaam...

TOP “Ondernemerschap Programma in de Varkenshouderij”

Meld je aan voor het nieuwe programma TOP “Ondernemerschap...

Resultaten Onderzoeksagenda Varkenshouderij 2017 - 2020

In de Onderzoeksagenda Varkenshouderij 2017 - 2020 zijn thema’s...

Vleesvarkens niet lichter afleveren bij stijgende voerprijs

De voerprijzen stijgen en dat roept de vraag op of het interessant...

Gebruik antibiotica bij varkens stabiel

De jaarlijkse rapportage van de Autoriteit Diergeneesmiddelen...

Enkele provincies gaan experimenteren met innovaties en oplossen overlast situaties

  Vanaf 23 april 2021 hebben provincies Gelderland,...

Brancheorganisaties verwijzen idee vleesbelasting naar prullenbak

Een belasting op vleesproducten zoals door een aantal politieke...

E-herkenning niveau 3 via We-ID

E-Herkenning is een middel dat alle boeren van Nederland nodig...

Onuitvoerbare wetswijziging verbetert dierenwelzijn niet

De Tweede Kamer stemde dinsdag in met een onuitvoerbare wijziging...

POV: 'kabinet moet snel werk maken van fiscale klimaat- en calamiteitenreserve'

Op 6 mei, publiceerde het ministerie van LNV een rapport over...

Bas Baas vlogt voor The Pig Story

De vlogger Bas Baas is razend populair bij de jeugd. Hij...

POV wil hamburgers bakken voor 'vega' studenten TU Delft

De Universiteit van Delft meldde te gaan starten met een vega-kantine....

Afspraken over fiscale gevolgen subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Het kabinet heeft ruim €455 miljoen euro uitgetrokken voor...

POV vraagt leden zoveel mogelijk bezwaar te maken tegen initiatiefwet 'slachttaks'

Aanpassing lesboekje The Pig Story

POV heeft besloten het lesboekje van The Pig Story in overeenstemming...

POV, NVP en Vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP dienen klacht in bij Commissie Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Twente

POV kan zich vinden in zienswijze 'jonge dieren' van Raad voor Dierenaangelegenheden

POV zoekt beleidsadviseur Varkenshouderij

De POV is op zoek naar een beleidsadviseur Varkenshouderij.

Coronacrisis aangrijpen voor anti-vlees campagnes geeft geen pas

Diverse groeperingen en individuen grijpen zelfs de huidige,...

Boodschap Brabantse boeren aan hun Provinciebestuur

Brabantse boeren hebben een boodschap aan het bestuur van hun...

Onderzoek toont aan: Varkens speelden geen rol bij hevige corona-uitbraak Brabant

POV blij dat Reclame Code Commissie zich ook uitspreekt over juistheid schoolboeken basisonderwijs

LTO en POV reageren op polarisatie D66 over intensieve veehouderij

Coppens en Van den Broek gekozen in Dagelijkse Bestuur POV

POV verzet zich tegen nieuwe saneringsregeling

Gebruik slachtblikken bij slachtzeugen met combimerken overbodig en niet toegestaan

Afrikaanse Varkenspest: Werk bewust en veilig!

€ 750 miljoen voor stikstofinnovatie in plaats van saneren

Extern salderen maakt stikstofchaos groter

Duitse aanpak bepalend voor gevolgen Afrikaanse Varkenspest

Theoretisch mestbeleid houdt weinig rekening met praktische uitvoerbaarheid

Registratie verplicht voor hobby varkenshouders

Personen die 1 tot 4 varkens houden, hebben de status van hobbyhouder....