POV zwaar teleurgesteld: nog steeds geen oplossingen

Publicatiedatum: 06-04-2024

Vrijdag 5 april verzond Minister Adema zijn lang verwachte ‘Plan van aanpak Mestmarkt’ naar de Kamer. Afgelopen periode zijn intensieve gesprekken gevoerd tussen sectoren en het Ministerie van LNV. Door almaar aangescherpte wet- en regelgeving is de plaatsingsruimte enorm afgenomen. Dit heeft acute problemen op de mestmarkt veroorzaakt. Sectoren hebben afgelopen periode tal van oplossingsrichtingen aangedragen. De verwerking daarvan in het plan van aanpak is teleurstellend. Er worden geen oplossingen geboden voor de korte termijn. De Minister lijkt alleen aandacht te hebben voor het laten stoppen van zoveel mogelijk boeren. Perspectief wordt alweer niet geboden. En wederom worden er geen concrete maatregelen voorgesteld om mestverwerking van de grond te krijgen.

De Minister stelt een brede beëindigingsregeling voor veehouderijbedrijven voor. Daarnaast wordt afroming van dier- en fosfaatrechten bij overdracht voorgesteld. Voor de varkenshouderij is dit onacceptabel! De varkenshouderij heeft al te maken gehad met generieke afroming van rechten, de sector is vrijwillig gekrompen door middel van de Regeling geur en de LBV en LBV+ aanmeldingen laten wederom zien dat er veel varkensbedrijven gaan stoppen. Daar tegenover komt de varkenshouderij al jarenlang niet boven haar sectorplafond uit en houdt zij zich aan gemaakte doelen en afspraken. Het is onredelijk om ook de varkenshouderij te korten door afroming van dierrechten.

Beëindigen van bedrijven levert op korte termijn geen oplossing voor de problemen op de mestmarkt. Er zijn tal van oplossingen aangedragen die dat wel doen. Op korte termijn bijvoorbeeld de plaatsingsruimte verruimen, gewasderogatie toestaan, bestaande verwerkingscapaciteit verhogen of per direct Renure erkenning. De Minister verwijst continu naar de onmogelijkheden vanuit Brussel, maar kan eigenstandig voor Nederland ruimte maken. Het ontbreekt aan bestuurlijke en politieke wil om dit te doen.  Daarnaast is het belangrijk dat mest van stoppende bedrijven niet geforceerd op de markt komt. Bedrijven die stoppen met de LBV en LBV+ regeling moeten in een kort tijdsbestek hun mestkelders leegmaken om aan de subsidievoorwaarden te voldoen. Wij roepen de Minister op om gehoor te geven aan onze oproep door hier ruimte in te geven.

En het meest teleurstellend is de onwil om mestverwerking tot een succes te maken. De varkenshouderij toont ambitie op gebied van mestverwerking en groen gasproductie. Echter initiatieven stranden voortdurend op vergunningverlening en wet- en regelgeving. Mestverwerking biedt integrale oplossingen op gebied van klimaat, energie en NH3 emissie, daarnaast is er een roep om meststoffen op maat. Met deze groene mestproducten zijn kringlopen beter te sluiten. Het Ministerie komt al jarenlang haar afspraken niet na, waardoor het onvoldoende van de grond komt. Wij vragen om bestuurlijk lef en concrete afspraken om hier stappen in te zetten. De Minister lijkt niet tot daadwerkelijke oplossingen te willen komen. De varkenshouderij wil dat wel.

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

Nieuwe Wet oneerlijke handelspraktijken

Per 1 november 2021 is de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw-...

Leden POV worden betrokken bij landbouwakkoord

De POV vertegenwoordigt haar leden aan de tafels van het landbouwakkoord....

POV schrikt van correspondentie LNV en Landsadvocaat over onteigenen boeren

POV heeft via een WOB-procedure alle correspondentie opgevraagd...

POV lanceert Welzijnscheck 2.0   

De Welzijnscheck voor varkens, die vorig jaar juli beschikbaar...

POV maakt gebruik van cookies.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken en een goede werking van onze website te kunnen garanderen. Wij gebruiken daarnaast ook marketingcookies. Ze geven ons geanonimiseerde informatie waardoor wij onze bezoekers zoveel mogelijk relevante content kunnen tonen. Ook kunnen wij u door het gebruik van marketingcookies advertenties laten zien. Wanneer u op 'doorgaan' klikt, geeft u ons toestemming voor het plaatsen van deze marketingcookies. Meer informatie over het gebruik van cookies door POV kunt u lezen in onze privacyverklaring.