In 2020 is de POV op zoek gegaan naar welzijnscoaches

Het routinematig couperen van staarten moet in 2030 zijn beëindigd. Om daadwerkelijk, zonder welzijnsproblemen (staartbijten) te kunnen stoppen met couperen zijn er een aantal randvoorwaarden waar het varkensbedrijf aan moet voldoen. Afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan en veel kennis verzameld over het houden van varkens van lange staarten. 

Om als sector zelf aan zet te blijven en te voorkomen dat er over ons beslist wordt, zijn er verschillende initiatieven gestart om verantwoord varkens met lange staarten te houden. Een van deze initiatieven zijn de welzijnscoaches.

Welzijnscoaches kunnen, naast hun dagelijkse functie, varkenshouders adviseren over het verbeteren van dierwelzijn op hun bedrijf in het algemeen en over het houden van varkens met lange staarten in het bijzonder. Meer specifiek kunnen welzijnscoaches helpen bij het uitvoeren van de welzijnscheck (vanaf 1 juli 2020 opgenomen in de IKB’s) en het hieruit volgende plan van aanpak. De welzijnscoaches vormen de schakel tussen wetenschap en praktijk en zorgen voor zowel kennisdeling als kennisontwikkeling en het praktische toepassen van deze kennis in de stal samen met de varkenshouder. Op onafhankelijke manier kunnen de welzijncoaches de doelen te halen!

 

 

Wil jij graag werken met lange staarten? 

Er zijn vouchers ter beschikking gesteld door Barth-Misset Stichting en POV voor varkenshouders die aan de slag willen gaan met de actiepunten uit de welzijnscheck zodat zij een welzijnscoach kunnen inschakelen. Een dergelijk initiatief zijn eerder uitgevoerd bij de reductie van antibiotica en weidegang bij koeien.

Met deze vouchers kunnen varkenshouders een welzijnscoach op hun bedrijf uitnodigen voor hulp bij en advies over de welzijnscheck, dierwelzijn in het algemeen en het houden van varkens met lange staarten in het bijzonder. De voucher geeft recht op één bedrijfsbezoek, inclusief camera-inzet en analyse van camerabeelden (indien van toepassing), verslaglegging en contactmomenten achteraf. De exacte tijdsbesteding voor de verschillende onderdelen zal verschillen per bedrijf, dit is maatwerk.

De groep welzijnscoaches bestaat uit dierenartsen, voeradviseurs, onafhankelijk adviseurs, POV en Wageningen University & Research. De welzijncoaches vormen een netwerk. En gaan, na een gedegen opleiding, per coach in totaal 5 varkensbedrijven begeleiden naar een volgende stap in dierenwelzijn.

Wilt u aan de slag met de actiepunten uit de welzijnscheck? 

Vraag dan snel een gratis voucher aan voor een welzijnscoach op: info@pov.nl

Klik hier voor de flyer voor meer informatie

Welzijnscoach 

Josine Gelauf is dierenarts. Ze werkt 3,5 dag per week bij dierenartsenpraktijk ULP in Harmelen en sinds een jaar ook 1 dag per week voor haar eigen bedrijf, Healthy Climate Solutions.

"Ik werk inmiddels 11 jaar als varkensarts en heb veel bedrijven en varkens gezien. Ik wil welzijnscoach worden om mijn ervaringen en kennis met meer ondernemers te kunnen delen. Er zijn ontzettend grote verschillen tussen bedrijven. Ik wil laten zien dat er altijd meer mogelijk is dan je denkt. En dat het niet altijd ingewikkeld hoeft te zijn. De invloed van licht, lucht, warmte en rust op de gezondheid van dieren is enorm."

Josine woont in Driebergen. Prima reisafstand voor elk welzijnscoach bezoek in het hele land.

Welzijnscoach 

Jeroen Koks is 44 jaar en woonachtig in Groessen (omgeving Arnhem).

"Oorspronkelijk kom ik uit Winterswijk, waar ik geboren en getogen ben op een gemengd bedrijf met zowel varkens als melkkoeien. Na de studie ben ik begonnen als rundvee adviseur en in 2007 heb ik de stap gemaakt naar de varkenshouderij. Tot 2020 heb ik dan ook altijd in de mengvoerbranche gezeten om vervolgens in het Zonvarken avontuur te stappen samen met nog drie andere varkens liefhebbers.Vanuit mij bedrijf Koks Agro wil ik dan ook varkens gaan houden volgens dit nieuwe concept, maar wil ik ook graag in contact blijven met mijn collega varkenshouders. Via mij ervaring als adviseur in de mengvoederbranche en het zelfstandig houden van varkens wil ik ondernemers graag helpen als Welzijncoach om het bedrijf kleine stapjes vooruit te laten zetten". 


Samen met de varkenshouder gaan we zoeken naar de win win situatie. Welzijn is een erg breed begrip, waar veel schakels hun invloed op hebben. Fokkerij, voeding, gezondheid, management en stalomstandigheden zijn hierin sterk bepalend in en ik wil hier graag een onafhankelijke spiegel in zijn!

Welzijnscoach 

Esther Krooshoop is 49 jaar jong, opgegroeid op een varkensbedrijf maar inmiddels woonachtig op een melkveebedrijf in de mooie Achterhoek.

"Ik werk al ruim 23 jaar als dierenarts waarvan de laatste 12 jaar als varkensdierenarts bij DAP Lintjeshof. Hierbij begeleid ik varkensbedrijven van groot tot klein, van regulier tot biologisch op het gebied van gezondheid en welzijn. Het houden van varkens met lange staarten zonder staartbijten is echt een uitdaging, maar in mijn ogen geen onmogelijke!".

Met een open en scherpe blik kijk en denkt ze graag mee met de varkenshouder en zijn erfbetreders welke verbeterpunten richting dierenwelzijn er zijn en hoe deze praktisch uit te voeren.

Dit doe ik aan de hand van mijn uitgebreide kennis en ervaring omtrent het natuurlijke gedrag van het varken. Mijn motto: een varken kan pas optimaal presteren als het gezond is en goed in zijn vel zit!

 

Welzijnscoach 

Niki Nuijten is Business Development Manager Swine Benelux bij MSD Animal Health en woont in Esbeek, vlak bij de Belgische grens in het mooie Noord-Brabant.

"De mens speelt een significante rol in diergezondheid en dierenwelzijn. Adviezen die op varkensbedrijven worden ingezet vragen een bepaalde verandering van de mensen in de stal. Deze verandering kost vaak meer tijd, vraagt meer aandacht en is (zeker in het begin) lastig". 

In mijn rol als coach wil ik bedrijven ondersteunen tijdens dit proces, om inzicht te creëren in het dierwelzijn op het bedrijf, maar ook inzicht in het gedrag en de patronen van zowel de dieren als de mensen op het bedrijf. Ik geloof ook dat dierenwelzijn en bedrijfseconomie hand in hand kunnen gaan. Wat ik hoop te bereiken is om samen met de ondernemer en zijn adviseurs welzijn voor mens en dier te laten lonen.

Welzijnscoach 

Jan Essens is 53 jaar en woont in Schijndel en is sinds oktober 2011 onafhankelijk adviseur in de varkenshouderij. Daarvoor heeft hij 20 jaar ervaring opgedaan in de varkenshouderij (o.a. technisch specialist bij een groot mengvoerbedrijf).

"Als varkenshouder heeft u behoefte aan een objectief en onafhankelijk advies. Een gekleurd advies gedreven door commerciële belangen is vaak niet het advies dat u en u bedrijf nodig hebben. Met de ervaren blik van een 'buitenstaander' biedt ik u inzicht in uw bedrijfsvoering. Ik maak een gedegen plan van aanpak hoe we zaken kunnen verbeteren". 


Ik wil de sector mee helpen om op bedrijfsniveau oplossingen te vinden voor de steeds hogere welzijnscriteria. Met mijn praktijk ervaring en ervaring als coach, zowel met de ondernemers als met het personeel, durf ik deze uitdagingen aan. Tevens verzorg ik ook regelmatig de cursus “mens dier interactie”(voor beter leven certificering).
 

Welzijnscoach

Marly van Heesbeen woont in Best en werkt als varkensdierenarts bij De Varkenspraktijk op locatie Someren. 

"De aanpak van kannibalisme spreekt me aan, omdat het zo multifactorieel is en daarmee moeilijk op te lossen. Ik zie het als een mooie uitdaging om als welzijnscoach mijn steentje bij te dragen aan het verzamelen van de juiste praktijkkennis om in 2030 op een verantwoorde manier te kunnen stoppen met couperen". 

Ik hoop dat het ons zal lukken om een systeem op te starten waarin de investeringen die gedaan moeten worden eerlijk worden beloond; een win-win situatie voor boer en varken. Wij zullen ook betrokken worden bij andere welzijnsissues waarbij ik graag met een praktisch inzicht bij wil dragen aan een positief imago van de Nederlandse varkenshouderij.

Britt Engelsman is 24 jaar oud en woont in Giesbeek.

"Ik ben werkzaam als specialist varkenshouderij bij Agruniek Rijnvallei sinds maart 2020. Daarvoor was ik werkzaam bij een sub fokker waar mijn passie voor de varkenshouderij is ontstaan.

Ik wil de varkenshouders begeleiden met als doel blijven verbeteren en zo optimaal mogelijk presteren. Met als belangrijkste punten welzijn en prestatie die naar mijn mening hand in hand gaan". 

Maud van den Brand is Nutritionist in het varkensteam van Voergroep Zuid en is woonachtig in Odiliapeel. Na haar studie Dierwetenschappen in Wageningen is ze begonnen bij Voergroep Zuid.

“Het welzijn verbeteren in de stal is een erg breed onderwerp waar een hoop zaken onder vallen. Ik ben er ook van overtuigd dat dit op ieder bedrijf op een bedrijfsspecifieke manier ingevuld kan worden.
Daarom ga ik graag met de varkenshouder in gesprek om te kijken hoe we dit onderwerp verder kunnen uitrollen binnen het bedrijf. Op dit moment wordt er al hard gewerkt door de varkenshouders en de mensen om hen heen om het welzijn van
de dieren naar een nog hoger niveau te trekken dan waar ze op dit moment staan. Aan de hand van de welzijnscheck kunnen nieuwe zaken aan het licht komen waar eventueel verbetering mogelijk is. Een nieuwe frisse blik in de stal kan helpen om zaken op te merken in de stal die in dit verbeteringstraject kunnen ondersteunen.

Hiervoor stel ik mij graag beschikbaar om de varkenshouders te ondersteunen in dit proces. Ik ben van mening dat het optimaliseren van het welzijn van de varkens kan meewerken aan het verbeteren van de technisch en economische resultaten maar ook zeker het werkplezier in de stal. Ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan als welzijnscoach, om varkenshouders te ondersteunen zodat we samen beter kunnen presteren en kunnen werken aan de varkenshouderij van de toekomst.”