Actuele thema's

Filter

Antibiotica: de veranderingen in 2021

De afgelopen jaren is het antibioticumgebruik in de varkenssector met 61% gedaald. Daarnaast
•  Diergezondheid en -welzijn

Afrikaanse Varkenspest

Actuele situatie najaar 2021 Afrikaanse varkenspest (AVP) heeft sinds eind november ’21
•  Diergezondheid en -welzijn
•  Markt & keten

Voorkom hittestress bij varkens

Het komt steeds vaker voor in Nederland dat de temperaturen in de zomerperiode oplopen tot
•  Gezonde leefomgeving
•  Diergezondheid en -welzijn

Integrale aanpak ‘naar een brandveilige varkenshouderij’

Recent heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) haar onderzoek naar stalbranden gepresenteerd,
•  Klimaat & energie
•  Diergezondheid en -welzijn

Actieplan Vitalisering Varkenshouderij

Gezonde leefomgeving, gesloten kringlopen, gezonde dieren, diervriendelijke houderij, aantrekkelijk
•  Markt & keten

RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) Corona noodzaakt tot actualiseren Risico
•  Gezonde leefomgeving

Intacte krulstaarten

Vanuit de EU is de wens om te stoppen met het couperen van varkensstaarten. Simpelweg
•  Diergezondheid en -welzijn

Nieuwe klimaatrichtlijnen voor stal zijn noodzaak

In veel varkensstallen is het te warm en zijn de concentraties kooldioxide en ammoniak te hoog.
•  Klimaat & energie

Vakmanschap

Hoe pakken varkenshouders en ketenpartijen de maatschappelijke uitdagingen op? En wat
•  Diergezondheid en -welzijn
•  Onderwijs

Bigvitaliteit

POV heeft de kennis over voedingsbehoeften van zeugen in relatie tot bigvitaliteit gebundeld
•  Diergezondheid en -welzijn

cao Productiegerichte Dierhouderij

Het digitale boekje van de nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij is uit.   Deze
•  Gezonde leefomgeving
•  Onderwijs

Kennissessies programma najaar 2021

POV organiseert kennissessies in samenwerking met de stichting Kennis Platform Varkenshouderij
•  Diergezondheid en -welzijn
•  Onderwijs

TOP Varkenshouderij Ondernemerschap Programma

De Rabobank, de POV en de Ondernemerschap Academy® hebben de krachten
•  Gezonde leefomgeving
•  Onderwijs