Enkele provincies gaan experimenteren met innovaties en oplossen overlast situaties

Publicatiedatum: 31-05-2021

 

Vanaf 23 april 2021 hebben provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel de mogelijkheid te experimenteren met innovaties in de veehouderij, die afwijken van landelijke regels voor ammoniak, geur en fijnstof. De bevoegde instanties binnen deze provincies hebben de mogelijkheid om innovatieve systemen en technieken toe te staan op basis van meetsensoren of een proefstalbeschikking.

In Gelderland, Limburg en Noord-Brabant is er bovendien experimenteerruimte voor overbelaste situaties. De bevoegde instanties hebben de mogelijkheid om maatregelen aan veehouderijen op te leggen, om overbelasting van de omgeving te beperken. 
 
Grootste angels eruit
POV en LTO hebben in maart 2020 gereageerd op het ontwerpbesluit. Hierdoor is een aantal belangrijke nuanceringen opgenomen in de regelgeving, die de rechtszekerheid van veehouders ten goede komt. Experimenten die daadwerkelijk overlastsituaties oplossen, ondersteunt POV, onder voorwaarde dat er zorgvuldig met rechten van varkenshouders wordt omgegaan. In de voorgestelde regeling was dit niet of nauwelijks geregeld. Wanneer het bevoegd gezag een besluit neemt, waardoor een veehouder onevenredig wordt benadeeld, kan dit leiden tot het betalen van nadeelcompensatie aan de boer. Ook is de looptijd van de experimenteer-regeling ingekort, deze eindigt in 2025 (was 2031). Voor meer achtergronden, lees de blog van Damen Legal.

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

Vleesvarkens niet lichter afleveren bij stijgende voerprijs

De voerprijzen stijgen en dat roept de vraag op of het interessant...

POV kiest voor modernisering boerenbelangenbehartiging

Varkenshouders kozen enkele jaren geleden voor een grondige hervorming...

Data delen? Gebruik het platform van JoinData

We produceren steeds meer data. Ook in de land- en tuinbouw,...

KDV DEELNEMERS: MELD JE AAN!

Deze week vond een bijeenkomst van het marktcluster KDV plaats....