POV over zienswijze RDA: 'Goed dat overheid werk wil maken van verdienmodel’

Publicatiedatum: 19-11-2021

De zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) over de randvoorwaarden voor ‘positief welzijn’ in de veehouderij is gepubliceerd. Minister Schouten had de RDA gevraagd een zienswijze op te stellen over de betekenis van ‘positief welzijn’ voor onder meer houderijsystemen van de toekomst. POV staat positief tegenover deze zienswijze.

Deze zienswijze komt naar buiten op het moment dat het ministerie van LNV bezig is met de analyse van het amendement van de Wet van Dieren. Dit amendement blijkt in de huidige vorm niet uitvoerbaar te zijn.

Oog voor verdienmodel

POV is blij met de zienswijze van de RDA, waarin het nadrukkelijke advies om een stevige rol als overheid te hebben in deze transitie met een verdienmodel voor toekomstgerichte houderijsystemen. Dit in overleg met veehouders, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders, en een daarbij passende tijdshorizon te verbinden aan deze zienswijze van de Raad. Varkenshouders hebben behoefte aan een duidelijk stabiel perspectief voor de toekomst.

Daarnaast is POV positief over het advies dat vergunningen geen belemmering kunnen zijn voor het opzetten van toekomstgerichte dierwelzijnsvriendelijke houderijsystemen, waarin ook een taak voor de overheid ligt. Wel blijkt uit andere studies en visies dat dierwelzijn niet altijd een-op-een matcht met impact op milieu en klimaat; deze vergelijking wordt in het RDA-rapport wel gemaakt.

Aansluiting met COVIVA

De zienswijze van de RDA sluit aan bij het sectorplan COVIVA spoor 4: ‘Robuuste en Gezonde varkens in een Diervriendelijke houderij’. Het ministerie van LNV is een van de partners achter dit sectorplan en heeft het onderschreven. 

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

Vacature lid Dagelijks Bestuur POV

Wil jij meebesturen en mede aan de basis staan van de keuzes...

POV, NVP en Vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP dienen klacht in bij Commissie Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Twente

Kennissessie 5 oktober: Zeugen klaar stomen voor soepel werpproces en optimale biestproductie

Meld je aan: https://www.varkens.nl/Kraamstal-Belang-van-eerste-levensdagen-biggen Linda...

28 juni online Startbijeenkomst 'Stal van de Toekomst'

Op maandag 28 juni 19:30u nodigen Keten Duurzaam...