Resultaten Onderzoeksagenda Varkenshouderij 2017 - 2020

Publicatiedatum: 09-06-2021

In de Onderzoeksagenda Varkenshouderij 2017 - 2020 zijn thema’s opgenomen die van belang zijn op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn. Niet alleen vanwege maatschappelijke wensen, maar vooral ook vanuit de eigen wens als varkenshouderij voortgang te boeken op onderwerpen als lange staarten, reductie antibioticagebruik, bigvitaliteit en intacte beren. Want deze onderwerpen dienen niet alleen het maatschappelijk draagvlak voor de sector, ze dragen ook bij aan diergezondheid en -welzijn en de rentabiliteit van het varkensbedrijf.


In dit document presenteren partners van de Onderzoeksagenda welke stappen de afgelopen vier jaar zijn gezet en tot welke resultaten dit heeft geleid. Met speciale aandacht voor de intensieve samenwerking en betrokkenheid die sectorbreed is ontstaan bij de uitvoering van de Onderzoeksagenda Varkenshouderij. Een resultaat waar de hele varkenshouderijketen de vruchten van kan plukken.


‘Ik ben trots op de opzet, de uitvoering en de resultaten vanuit de Onderzoeksagenda varkenshouderij in de afgelopen jaren. Hiermee hebben we als keten laten zien samen de schouders te zetten onder verdere verduurzaming van de sector en het continu verbeteren op maatschappelijke thema’s. De  Nederlandse varkenshouderij is toonaangevend en dat willen wij graag blijven.’ Linda Janssen, voorzitter POV 

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

POV kiest voor modernisering boerenbelangenbehartiging

Varkenshouders kozen enkele jaren geleden voor een grondige hervorming...

POV: 'Brabant maak een pas op de plaats voor de hele veehouderij'

POV heeft kennis genomen van de brief van Gedeputeerde Staten...

Lichtpunten en grote vragen bij advies Remkes

POV heeft kennis genomen van het rapport dat Remkes heeft uitgebracht....

Duitse aanpak bepalend voor gevolgen Afrikaanse Varkenspest