Samenwerking POV en LTO, stand van zaken

Publicatiedatum: 25-02-2022

Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen LTO en POV hangt nog in de lucht. Beide partijen willen blijven samenwerken, echter er is geen overeenstemming over de contributieregeling. Hierbij een toelichting op de stand van zaken.

Geschiedenis

POV is in 2014 opgericht als Producenten Organisatie. Varkenshouders zijn destijds vrijwillig lid geworden van de organisatie. In 2018 heeft de POV de belangenbehartiging erbij genomen, vanuit LTO Varkenshouderij en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV). Sindsdien is POV de belangenbehartiger voor varkenshouderij in Nederland, én opereert zij namens haar leden op de markt met de mogelijkheden die de Producenten Organisatie biedt. POV heeft als organisatie veel vertrouwen en draagvlak bij haar achterban.

Drie soorten leden
Er zijn drie soorten leden (samen 75% van de varkenshouders in Nederland):
- varkenshouders die alleen lid zijn van LTO (10%),
- varkenshouders die lid zijn van LTO en van POV (45%),
- varkenshouders die alleen lid zijn van POV (45%).
In de oude samenwerkingsovereenkomst was geregeld dat er bij alle drie de groepen gelijke contributie werd geïnd: voor LTO Nederland, de LTO-regio’s en POV. POV wil dit in de nieuwe overeenkomst niet meer.

Contributie en lidmaatschap
POV heeft een heel diverse achterban. Een deel van de achterban heeft moeite met LTO en wil daar niet voor betalen. POV raakt hierdoor leden kwijt en dat doet geen recht aan het vertrouwen en het draagvlak dat wij als POV hebben. Juist nu, in deze onzekere tijden op gebied van beleid en markt, is het belangrijk dat zoveel mogelijk varkenshouders aangesloten zijn bij Eén Varkensgeluid: POV. POV wil niet meer verantwoordelijk zijn voor het ophalen van LTO-contributie bij varkenshouders die alleen lid zijn van POV. Uiteraard blijven wij benadrukken dat lid zijn van zowel POV als LTO van toegevoegde waarde is. Wij kunnen en willen varkenshouders hiertoe echter niet verplichten.

Inzet op samenwerken 
Inhoudelijk willen we blijven samenwerken zoals we deden en dat verder verstevigen. Onze organisatie, met goede bestuurders en capabele medewerkers, is ook van toegevoegde waarde voor de LTO-organisatie en haar belangenbehartiging, en vice versa. Daar kunnen we elkaar goed in versterken. Evenals we samenwerken met andere organisaties, dat vragen leden ook van ons.

Wij hebben LTO een samenwerkingsovereenkomst voorgelegd, waarin wij:
- de samenwerking ongewijzigd continueren,
- waarin aangegeven wordt dat elke organisatie zelf verantwoordelijk is voor lidmaatschappen en contributie-inning, 
- waarin we representativiteit over en weer regelen.

Het is vooral voor LTO van belang (en daarmee in belang van de varkenshouderij) dat de varkenshouders die alleen lid zijn van POV, meetellen in de representativiteit van LTO. Voor LTO is de nieuwe systematiek van contributie-inning onoverkomelijk. POV blijft bij haar besluit. Daarmee doen wij recht aan de organisatie. Daarnaast geloven wij in een moderne manier van belangenbehartiging, waarbij sectoren in de lead zijn. En we overkoepelende zaken met elkaar organiseren in een federatiemodel. Andere sectoren kijken met enige jaloezie naar de varkenshouderij, hoe deze haar belangenbehartiging heeft georganiseerd. Die gaan we verder versterken. Het liefst in samenwerking met LTO.
 
Regionaal
Een deel van de varkenshouders dat lid is van POV heeft aangegeven lokaal LTO-afdelingen te willen blijven steunen. Er is veel draagvlak voor het lokale werk van bestuurders. Wij onderzoeken hoe we dit kunnen organiseren en nodigen lokale LTO-bestuurders uit om hierover met ons van gedachten te wisselen. De eerste gesprekken hierover hebben inmiddels plaatsgevonden. We hebben elkaar hard nodig om ruimte te houden om te ondernemen.

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

POV-voorzitter schrijft persoonlijke brief aan Tjeerd de Groot (D66)

POV-voorzitter Linda Verriet heeft een persoonlijke brief gestuurd...

POV is op zoek naar fijnste douche en beste R&O-plaats

Na een groot succes in 2021 gaan we in 2022 weer aan de slag...

KDV DEELNEMERS: MELD JE AAN!

Deze week vond een bijeenkomst van het marktcluster KDV plaats....

Afrikaanse varkenspest vastgesteld op bedrijf 15 kilometer van Nederlandse grens

Op een zeugenbedrijf in Emsbüren is Afrikaanse varkenspest...