Duitse aanpak bepalend voor gevolgen Afrikaanse Varkenspest

Publicatiedatum: 10-09-2020

 

Bij een wild zwijn in de Duitse deelstaat Brandenburg is Afrikaanse Varkenspest (AVP) vastgesteld. Dat maakten de Duitse autoriteiten vandaag bekend. De voortwoekerende AVP onder de wilde zwijnen in Polen was al langere tijd een groot punt van zorg. Dat AVP nu de Duitse grens is overgestoken, is een tegenvaller voor de POV. “Het wachten is nu op de maatregelen die Duitsland gaat nemen om ervoor te zorgen dat de ziekte zich niet verder gaat verspreiden en wordt ingedamd”, zegt POV-voorzitter Linda Janssen. Die aanpak zal in belangrijke mate bepalen hoe groot de gevolgen zullen worden. De Nederlandse en Europese autoriteiten zitten er bovenop. “Wij staan in voortdurend contact met het ministerie van LNV over de ontwikkelingen in Duitsland”, stelt Janssen.

Duitsland en Frankrijk, maar ook Nederland hebben zich de afgelopen jaren ingespannen voor regionalisering, waardoor het getroffen gebied binnen een lidstaat wordt afgesloten van de buitenwereld. Alleen varkenshouders in het afgesloten gebied krijgen dan te maken met vergaande handelsbeperkingen. In de AVP-vrije gebieden gelden die beperkingen niet. In hoeverre derde landen (landen buiten Europa) instemmen met Europese regionalisering is nog niet bekend. 

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

POV: 'kabinet moet snel werk maken van fiscale klimaat- en calamiteitenreserve'

Op 6 mei, publiceerde het ministerie van LNV een rapport over...

Theoretisch mestbeleid houdt weinig rekening met praktische uitvoerbaarheid

Vleesvarkens niet lichter afleveren bij stijgende voerprijs

De voerprijzen stijgen en dat roept de vraag op of het interessant...

POV kiest voor modernisering boerenbelangenbehartiging

Varkenshouders kozen enkele jaren geleden voor een grondige hervorming...